2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Valla 3

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Strandnorum-Kåkenäs Valdistrikt: Getskär-Valeberget Valdistrikt: Hallerna-Strandkärr Valdistrikt: Valla 1 Valdistrikt: Anrås-VästraTorp-Saxeröd Valdistrikt: Källsby-Sävelycke-Timmervik Valdistrikt: Stenkyrka 1 Valdistrikt: Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön Valdistrikt: Valla 3 Valdistrikt: Aröd-Skålldal Valdistrikt: Gilltorp-Rämma-Högen Valdistrikt: Solberga-Rörtången Valdistrikt: Stenkyrka 2 Valdistrikt: Valla 2 Valdistrikt: Smundstorp-Groland-Åketorp

http://www.val.se