Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Valla 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valla 3 1415 18,2% 31,4% 29,5% 21,0% 8,1% 49,5% 50,5% 2,8%  
Summa 1415 18,2% 31,4% 29,5% 21,0% 8,1% 49,5% 50,5% 2,8%

http://www.val.se