Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Åstol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åstol 170 10,6% 12,4% 24,7% 52,4% 3,5% 50,6% 49,4% 1,2%  
Summa 170 10,6% 12,4% 24,7% 52,4% 3,5% 50,6% 49,4% 1,2%

http://www.val.se