Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Stenkyrka 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkyrka 1 963 19,2% 29,9% 25,0% 25,9% 7,4% 50,2% 49,8% 3,3%  
Summa 963 19,2% 29,9% 25,0% 25,9% 7,4% 50,2% 49,8% 3,3%

http://www.val.se