Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Valla 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valla 2 1268 15,4% 30,4% 25,6% 28,5% 5,7% 52,4% 47,6% 4,1%  
Summa 1268 15,4% 30,4% 25,6% 28,5% 5,7% 52,4% 47,6% 4,1%

http://www.val.se