Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Bleket-Klädesholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bleket-Klädesholmen 1002 13,1% 24,4% 29,1% 33,4% 4,9% 51,9% 48,1% 2,3%  
Summa 1002 13,1% 24,4% 29,1% 33,4% 4,9% 51,9% 48,1% 2,3%

http://www.val.se