Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Skärhamn 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärhamn 2 1176 14,6% 23,1% 28,7% 33,6% 5,5% 50,0% 50,0% 2,1%  
Summa 1176 14,6% 23,1% 28,7% 33,6% 5,5% 50,0% 50,0% 2,1%

http://www.val.se