Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Stenkyrka 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkyrka 2 1068 16,7% 26,8% 29,4% 27,2% 5,3% 53,2% 46,8% 3,5%  
Summa 1068 16,7% 26,8% 29,4% 27,2% 5,3% 53,2% 46,8% 3,5%

http://www.val.se