Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Dyrön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dyrön 211 14,2% 13,7% 26,5% 45,5% 7,1% 49,8% 50,2% 1,4%  
Summa 211 14,2% 13,7% 26,5% 45,5% 7,1% 49,8% 50,2% 1,4%

http://www.val.se