Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Skärhamn 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärhamn 1 1533 16,2% 25,5% 28,4% 29,9% 5,9% 50,0% 50,0% 2,5%  
Summa 1533 16,2% 25,5% 28,4% 29,9% 5,9% 50,0% 50,0% 2,5%

http://www.val.se