Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Klövedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klövedal 1178 10,7% 22,7% 27,5% 39,1% 4,1% 53,0% 47,0% 2,0%  
Summa 1178 10,7% 22,7% 27,5% 39,1% 4,1% 53,0% 47,0% 2,0%

http://www.val.se