2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Svartå

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Stora Valla Valdistrikt: Jannelund Valdistrikt: Laxå Centrala Valdistrikt: Bossåsen Valdistrikt: Bruket Valdistrikt: Björneborg Valdistrikt: Kvistbro Östra Valdistrikt: Laxå-Kanalområdet Valdistrikt: Rudskoga Valdistrikt: Knista Norra Och Östra Valdistrikt: Knista Norra Och Östra Valdistrikt: Vretstorp Valdistrikt: Kvistbro Västra Valdistrikt: Skagershult Valdistrikt: Svartå Valdistrikt: Kräcklinge Mfl Valdistrikt: Amnehärads Norra Valdistrikt: Immetorp Valdistrikt: Åtorp Valdistrikt: Varnum Valdistrikt: Bäckhammar-Nybble Valdistrikt: Finnerödja

http://www.val.se