Val till kommunfullmäktige i Degerfors - Ålder och kön - Svartå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svartå 492 12,4% 26,2% 27,6% 33,7% 4,7% 53,3% 46,7% 3,5%  
Summa 492 12,4% 26,2% 27,6% 33,7% 4,7% 53,3% 46,7% 3,5%

http://www.val.se