Val till kommunfullmäktige i Degerfors - Ålder och kön - Degerfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bossåsen 761 17,1% 34,3% 27,6% 21,0% 7,9% 53,4% 46,6% 2,8%  
Bruket 1185 18,2% 28,2% 26,8% 26,8% 7,5% 51,3% 48,7% 5,2%  
Jannelund 1386 14,3% 20,9% 18,2% 46,7% 5,6% 45,3% 54,7% 7,4%  
Stora Valla 1277 16,1% 26,4% 22,9% 34,7% 4,9% 52,2% 47,8% 4,9%  
Strömtorp 1880 12,4% 30,3% 25,9% 31,3% 5,5% 52,7% 47,3% 1,8%  
Svartå 492 12,4% 26,2% 27,6% 33,7% 4,7% 53,3% 46,7% 3,5%  
Åtorp 786 14,9% 27,1% 31,6% 26,5% 4,6% 51,4% 48,6% 3,8%  
Degerfors 7767 14,9% 27,5% 25,0% 32,6% 5,8% 51,0% 49,0% 4,2%

http://www.val.se