Val till kommunfullmäktige i Degerfors - Ålder och kön - Bossåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bossåsen 761 17,1% 34,3% 27,6% 21,0% 7,9% 53,4% 46,6% 2,8%  
Summa 761 17,1% 34,3% 27,6% 21,0% 7,9% 53,4% 46,6% 2,8%

http://www.val.se