Val till kommunfullmäktige i Degerfors - Ålder och kön - Stora Valla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stora Valla 1277 16,1% 26,4% 22,9% 34,7% 4,9% 52,2% 47,8% 4,9%  
Summa 1277 16,1% 26,4% 22,9% 34,7% 4,9% 52,2% 47,8% 4,9%

http://www.val.se