Val till kommunfullmäktige i Degerfors - Ålder och kön - Strömtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömtorp 1880 12,4% 30,3% 25,9% 31,3% 5,5% 52,7% 47,3% 1,8%  
Summa 1880 12,4% 30,3% 25,9% 31,3% 5,5% 52,7% 47,3% 1,8%

http://www.val.se