Val till kommunfullmäktige i Degerfors - Ålder och kön - Bruket

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bruket 1185 18,2% 28,2% 26,8% 26,8% 7,5% 51,3% 48,7% 5,2%  
Summa 1185 18,2% 28,2% 26,8% 26,8% 7,5% 51,3% 48,7% 5,2%

http://www.val.se