Val till kommunfullmäktige i Degerfors - Ålder och kön - Jannelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jannelund 1386 14,3% 20,9% 18,2% 46,7% 5,6% 45,3% 54,7% 7,4%  
Summa 1386 14,3% 20,9% 18,2% 46,7% 5,6% 45,3% 54,7% 7,4%

http://www.val.se