2014-09-18 14:08:18

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Preliminärt valresultat - Piteå Norra Valkrets

Samtliga 17 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

10,0%
7,3%
3,8%
2,9%
46,1%
10,6%
5,4%
4,2%
0,2%
6,3%
0,3%
2,9%
0,0%
M C FP KD S V MP SD FI NS DjuP SkolP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 86,2%
+1,0
2010: 85,2%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Piteå Norra Valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 3   3
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 1   1
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 -4 17
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
FI Feministiskt initiativ      
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 2 +1 1
DjuP Djurens parti      
SkolP Skolpartiet i Piteå 1 +1  
Totalt 29   29

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Piteå Norra Valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1626 10,0% -128 -1,1 1754 11,1%
C Centerpartiet 1190 7,3% +283 +1,6 907 5,8%
FP Folkpartiet liberalerna 612 3,8% -182 -1,3 794 5,0%
KD Kristdemokraterna 466 2,9% -41 -0,3 507 3,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7484 46,1% -1361 -10,0 8845 56,1%
V Vänsterpartiet 1727 10,6% +242 +1,2 1485 9,4%
MP Miljöpartiet de gröna 875 5,4% +106 +0,5 769 4,9%
SD Sverigedemokraterna 681 4,2% +537 +3,3 144 0,9%
FI Feministiskt initiativ 29 0,2% +26 +0,2 3  
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 1024 6,3% +517 +3,1 507 3,2%
DjuP Djurens parti 41 0,3% +41 +0,3    
SkolP Skolpartiet i Piteå 465 2,9% +465 +2,9    
ÖVR Övriga partier 6   -32 -0,2 38 0,2%
  Giltiga röster 16226 100,0% +473   15753 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 177 1,1% -11 -0,1 188 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 51 0,3% +45 +0,3 6  
VDT Valdeltagande 16454 86,2% +507 +1,0 15947 85,2%
  Antal röstberättigade 19087   +374   18713  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Piteå Norra Valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI NS DjuP SkolP ÖVR BLANK OG VDT
3,8% 25,1% 1,8% 1,0% 12,3% 5,5% 3,0% 7,0%   3,8% 0,5% 35,9% 0,3% 1,0% 0,7% 88,6%
11,0% 17,0% 2,2% 2,8% 38,5% 12,4% 3,6% 4,0%   4,6% 0,2% 3,6%   0,8%   93,7%
10,8% 5,0% 4,6% 2,7% 41,5% 13,1% 14,4% 2,4% 0,7% 3,4% 0,5% 0,8%   1,5% 0,4% 86,5%
16,7% 6,1% 5,2% 2,5% 41,6% 10,5% 6,6% 2,5% 0,2% 6,3% 0,5% 1,3%   1,5% 0,1% 89,3%
13,4% 5,8% 4,7% 2,4% 47,9% 10,1% 5,3% 2,3% 0,2% 6,3% 0,4% 1,3%   1,3%   83,2%
11,7% 5,0% 4,2% 1,9% 48,8% 11,4% 5,9% 3,3% 0,2% 6,0%   1,5%   0,6% 0,8% 81,9%
5,2% 3,9% 2,5% 3,9% 59,8% 11,8% 2,8% 3,6% 0,1% 4,6% 0,1% 1,5% 0,1% 0,3% 0,5% 81,6%
9,2% 9,1% 3,6% 4,6% 44,4% 9,5% 4,1% 5,4% 0,1% 6,7%   3,2%   0,7%   87,3%
9,0% 12,1% 3,1% 4,4% 43,8% 8,9% 4,1% 4,5%   5,1% 0,1% 4,9%   1,8% 0,5% 89,3%
9,4% 6,0% 2,4% 4,3% 47,5% 8,2% 4,1% 6,8%   8,7% 0,2% 2,3% 0,1% 1,1% 0,2% 88,7%
10,0% 15,4% 5,4% 3,4% 34,3% 7,6% 2,7% 6,1% 0,5% 8,8% 0,2% 5,4%   1,2%   88,4%
5,4% 20,3% 5,4% 2,2% 40,1% 7,4% 4,4% 5,7%   5,2%   3,9%   0,4%   88,3%
11,2% 4,7% 3,5% 2,3% 47,7% 11,8% 5,3% 3,8%   7,5% 0,4% 1,9%   1,2% 0,4% 85,6%
6,7% 4,7% 3,8% 3,3% 55,7% 9,7% 3,8% 3,4%   7,3% 0,4% 1,3%   0,5% 1,1% 83,6%
8,2% 5,5% 3,1% 2,5% 49,5% 11,9% 4,0% 6,0% 0,2% 6,9% 0,2% 1,9% 0,2% 1,0% 0,2% 84,4%
7,8% 5,1% 3,6% 1,7% 49,1% 13,2% 4,7% 5,3% 0,2% 7,6% 0,2% 1,6% 0,1% 1,5% 0,2% 85,5%
12,1% 12,1% 7,6% 4,5% 28,8% 10,6% 9,1% 4,5% 3,0% 6,1%   1,5%   4,3%    
Piteå Norra Valkrets 10,0% 7,3% 3,8% 2,9% 46,1% 10,6% 5,4% 4,2% 0,2% 6,3% 0,3% 2,9%   1,1% 0,3% 86,2%

http://www.val.se