2014-09-18 13:51:56

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Stockholms län

Preliminär röstfördelning per kommun - Stockholms län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
16,0% 2,2% 4,8% 5,2% 35,7% 7,1% 10,3% 7,6% 0,2% 11,0% 0,8% 0,3% 70,9%
41,3% 17,9% 17,0% 6,4% 6,9% 1,2% 5,8% 2,3% 0,3% 0,9% 0,4% 0,2% 89,1%
37,9% 6,1% 7,9% 6,0% 15,2% 2,4% 11,4% 5,1% 0,3% 7,8% 1,0% 0,4% 88,3%
28,1% 3,5% 6,6% 3,2% 31,6% 4,8% 8,5% 9,8% 0,3% 3,5% 1,2% 0,4% 77,8%
27,3% 4,4% 6,1% 3,4% 27,5% 6,2% 9,3% 8,0% 0,5% 7,3% 0,9% 0,4% 77,7%
28,8% 4,4% 7,0% 4,9% 31,5% 6,5% 8,7% 7,4% 0,3% 0,6% 0,9% 0,4% 81,7%
32,9% 17,0% 9,3% 3,9% 9,9% 2,4% 7,0% 2,6% 0,4% 14,5% 0,5% 0,3% 86,7%
37,2% 5,1% 8,5% 3,5% 17,9% 4,4% 11,1% 4,2% 0,6% 7,5% 0,8% 0,4% 85,2%
26,6% 9,6% 6,1% 2,3% 31,0% 4,4% 7,7% 8,8% 0,2% 3,5% 1,3% 0,4% 83,3%
20,4% 4,6% 4,3% 1,1% 22,2% 1,7% 6,8% 9,2%   29,6% 1,6% 0,6% 86,3%
25,3% 4,6% 7,0% 2,5% 28,3% 6,3% 6,8% 8,9% 0,2% 10,2% 1,0% 0,5% 80,9%
35,3% 4,6% 6,1% 3,1% 23,0% 4,2% 7,0% 5,7% 0,2% 10,9% 0,9% 0,3% 85,0%
29,0% 4,0% 5,6% 3,3% 34,8% 4,2% 5,9% 8,6% 0,2% 4,5% 1,0% 0,4% 77,6%
37,1% 5,1% 9,1% 5,1% 19,5% 3,8% 8,6% 4,2% 0,3% 7,1% 0,8% 0,6% 84,2%
30,4% 3,6% 9,4% 3,5% 22,5% 7,2% 13,2% 4,4% 1,9% 3,8% 0,7% 0,5% 80,8%
27,2% 4,7% 8,3% 3,3% 21,9% 8,9% 14,3% 5,1% 4,6% 1,6% 0,7% 0,5% 82,1%
25,9% 4,9% 6,7% 3,2% 32,2% 7,7% 11,1% 7,1% 0,7% 0,5% 0,8% 0,4% 79,4%
17,9% 4,8% 5,8% 5,5% 34,6% 6,5% 8,5% 13,3% 0,2% 2,9% 1,0% 0,5% 71,9%
35,0% 3,6% 7,7% 3,3% 29,2% 4,4% 9,3% 6,3% 0,3% 0,9% 0,9% 0,6% 85,9%
37,9% 5,6% 25,3% 4,5% 13,2% 1,7% 7,5% 3,4% 0,3% 0,6% 0,6% 0,3% 87,9%
25,1% 3,8% 10,8% 5,6% 32,5% 4,7% 7,7% 8,8% 0,2% 0,9% 1,0% 0,4% 81,5%
26,2% 3,2% 7,0% 4,5% 31,4% 6,6% 9,9% 6,3% 0,2% 4,8% 0,9% 0,6% 79,2%
29,3% 12,5% 10,2% 4,2% 22,7% 3,4% 9,8% 6,4% 0,3% 1,4% 1,3% 0,5% 86,3%
30,7% 10,5% 8,0% 1,7% 19,4% 3,9% 10,0% 1,6% 0,1% 14,1% 0,6% 0,2% 88,6%
31,1% 5,4% 8,5% 4,1% 28,2% 3,4% 9,8% 7,5% 1,5% 0,5% 1,1% 0,5% 86,5%
27,4% 4,7% 9,4% 3,1% 21,8% 3,4% 8,7% 4,5% 0,2% 16,8% 1,0% 0,5% 85,1%
Stockholms län 28,5% 5,3% 8,5% 3,7% 24,0% 6,6% 11,3% 6,0% 2,3% 3,8% 0,8% 0,5% 81,6%

http://www.val.se