2014-09-15 08:33:28

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Valnatt

Samtliga 32 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

10,5%
9,1%
3,9%
3,6%
44,6%
10,3%
5,0%
4,3%
0,1%
5,9%
0,3%
2,4%
0,0%
M C FP KD S V MP SD FI NS DjuP SkolP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 86,6%
+1,2
2010: 85,3%

Preliminär mandatfördelning - kommun Piteå

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 6   6
C Centerpartiet 5 +2 3
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22 -8 30
V Vänsterpartiet 5   5
MP Miljöpartiet de gröna 3 +1 2
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
FI Feministiskt initiativ      
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 3 +2 1
DjuP Djurens parti      
SkolP Skolpartiet i Piteå 1 +1  
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Piteå

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3005 10,5% -93 -0,6 3098 11,2%
C Centerpartiet 2595 9,1% +924 +3,1 1671 6,0%
FP Folkpartiet liberalerna 1099 3,9% -242 -1,0 1341 4,8%
KD Kristdemokraterna 1012 3,6% -93 -0,4 1105 4,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12705 44,6% -2874 -11,7 15579 56,3%
V Vänsterpartiet 2939 10,3% +430 +1,3 2509 9,1%
MP Miljöpartiet de gröna 1428 5,0% +190 +0,5 1238 4,5%
SD Sverigedemokraterna 1213 4,3% +967 +3,4 246 0,9%
FI Feministiskt initiativ 38 0,1% +35 +0,1 3  
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 1672 5,9% +836 +2,8 836 3,0%
DjuP Djurens parti 72 0,3% +72 +0,3    
SkolP Skolpartiet i Piteå 697 2,4% +697 +2,4    
ÖVR Övriga partier 12   -39 -0,1 51 0,2%
  Giltiga röster 28487 100,0% +810   27677 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 347 1,2% +14   333 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 85 0,3% +78 +0,3 7  
VDT Valdeltagande 28919 86,6% +902 +1,2 28017 85,3%
  Antal röstberättigade 33401   +572   32829  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Piteå

Område M C FP KD S V MP SD FI NS DjuP SkolP ÖVR BLANK OG VDT
10,0% 7,3% 3,8% 2,9% 46,2% 10,6% 5,4% 4,2% 0,2% 6,3% 0,3% 2,9%   1,1% 0,3% 85,8%
3,8% 25,1% 1,8% 1,0% 12,3% 5,5% 3,0% 7,0%   3,8% 0,5% 35,9% 0,3% 1,0% 0,7% 88,6%
11,0% 17,0% 2,2% 2,8% 38,5% 12,4% 3,6% 4,0%   4,6% 0,2% 3,6%   0,8%   93,7%
10,8% 5,0% 4,6% 2,7% 41,5% 13,1% 14,4% 2,4% 0,7% 3,4% 0,5% 0,8%   1,5% 0,4% 86,5%
16,7% 6,1% 5,2% 2,5% 41,6% 10,5% 6,6% 2,5% 0,2% 6,3% 0,5% 1,3%   1,5% 0,1% 89,3%
13,4% 5,8% 4,7% 2,4% 47,9% 10,1% 5,3% 2,3% 0,2% 6,3% 0,4% 1,3%   1,3%   83,2%
11,7% 5,0% 4,2% 1,9% 48,8% 11,4% 5,9% 3,3% 0,2% 6,0%   1,5%   0,6% 0,8% 81,9%
5,2% 3,9% 2,5% 3,9% 59,8% 11,8% 2,8% 3,6% 0,1% 4,6% 0,1% 1,5% 0,1% 0,3% 0,5% 81,6%
9,2% 9,1% 3,6% 4,6% 44,4% 9,5% 4,1% 5,4% 0,1% 6,7%   3,2%   0,7%   87,3%
9,0% 12,1% 3,1% 4,4% 43,8% 8,9% 4,1% 4,5%   5,1% 0,1% 4,9%   1,8% 0,5% 89,3%
9,4% 6,0% 2,4% 4,3% 47,5% 8,2% 4,1% 6,8%   8,7% 0,2% 2,3% 0,1% 1,1% 0,2% 88,7%
10,0% 15,4% 5,4% 3,4% 34,3% 7,6% 2,7% 6,1% 0,5% 8,8% 0,2% 5,4%   1,2%   88,4%
5,4% 20,3% 5,4% 2,2% 40,1% 7,4% 4,4% 5,7%   5,2%   3,9%   0,4%   88,3%
11,2% 4,7% 3,5% 2,3% 47,7% 11,8% 5,3% 3,8%   7,5% 0,4% 1,9%   1,2% 0,4% 85,6%
6,7% 4,7% 3,8% 3,3% 55,7% 9,7% 3,8% 3,4%   7,3% 0,4% 1,3%   0,5% 1,1% 83,6%
8,2% 5,5% 3,1% 2,5% 49,5% 11,9% 4,0% 6,0% 0,2% 6,9% 0,2% 1,9% 0,2% 1,0% 0,2% 84,4%
7,8% 5,1% 3,6% 1,7% 49,1% 13,2% 4,7% 5,3% 0,2% 7,6% 0,2% 1,6% 0,1% 1,5% 0,2% 85,5%
11,3% 11,5% 4,0% 4,5% 42,5% 9,9% 4,5% 4,3% 0,1% 5,3% 0,3% 1,9%   1,4% 0,3% 87,6%
12,3% 8,0% 5,7% 4,7% 47,1% 9,3% 4,7% 2,4%   3,5% 0,3% 1,6% 0,1% 1,9% 0,3% 91,9%
12,6% 6,8% 3,4% 4,6% 51,0% 7,5% 3,3% 2,8%   6,5% 0,1% 1,3%   1,0%   90,6%
7,0% 24,2% 4,5% 6,2% 25,9% 10,7% 5,9% 4,2% 0,3% 6,8%   4,2%   0,3%   92,0%
5,1% 52,9% 2,4% 5,4% 9,6% 4,2% 2,7% 3,3%   7,2%   7,2%   3,2%   90,8%
9,5% 8,9% 5,0% 8,2% 43,5% 8,6% 4,8% 3,8% 0,2% 5,7% 0,2% 1,6% 0,1% 1,6%   88,8%
11,4% 15,1% 3,8% 10,7% 38,3% 7,9% 2,0% 4,1%   4,8% 0,1% 1,7%   1,1%   89,6%
11,5% 5,1% 3,8% 3,1% 44,4% 13,4% 6,3% 5,8%   5,8% 0,1% 0,7%   2,3% 0,8% 85,2%
4,7% 46,7% 1,3% 0,8% 21,2% 8,3% 2,1% 5,7%   5,3% 0,4% 3,4%   1,3% 0,2% 86,6%
1,8% 7,9% 0,9% 1,8% 60,8% 12,8% 0,4% 6,6%   4,0% 0,9% 2,2%       77,5%
11,4% 4,7% 2,7% 2,5% 48,0% 11,1% 5,6% 4,9% 0,3% 6,3% 0,4% 2,3%   0,9%   86,1%
12,7% 4,5% 3,6% 2,4% 51,4% 10,8% 3,4% 4,1%   5,5% 0,3% 1,2% 0,1% 1,2% 0,7% 86,4%
15,4% 5,1% 3,9% 2,8% 44,9% 10,5% 6,3% 3,9% 0,2% 5,2% 0,3% 1,3%   1,5%   86,9%
4,8% 15,1% 5,2% 6,5% 40,5% 8,5% 3,8% 7,5% 0,2% 5,0%   3,0%   2,3% 0,2% 82,5%
10,2% 16,9% 2,8% 4,8% 39,5% 8,7% 4,5% 5,5% 0,1% 4,3% 0,1% 2,4%   1,3% 0,6% 87,3%
17,6% 4,2% 6,5% 3,6% 40,4% 10,6% 5,7% 4,1% 0,2% 5,3% 0,4% 1,2% 0,1% 0,7% 0,3% 86,4%
10,2% 18,3% 3,8% 3,2% 37,5% 11,9% 5,4% 3,8%   3,5% 0,2% 2,3% 0,2% 0,7% 0,4% 90,2%
Piteå 10,5% 9,1% 3,9% 3,6% 44,6% 10,3% 5,0% 4,3% 0,1% 5,9% 0,3% 2,4%   1,2% 0,3% 86,6%

http://www.val.se