2014-09-15 08:33:28

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Norrbottens län

Preliminär röstfördelning per kommun - Norrbottens län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
0,6% 22,2% 8,9% 0,7% 36,8% 24,7% 3,0% 3,1% 0,1%   1,9%   75,2%
3,5% 30,4% 4,8% 0,3% 40,8% 14,3% 0,4% 5,4%   0,1% 1,3% 0,4% 79,0%
26,7% 2,9% 2,5% 2,6% 37,0% 7,6% 4,3% 11,4% 0,1% 4,9% 1,1% 0,4% 83,5%
16,8% 0,4% 1,1% 0,4% 41,1% 17,2% 9,5% 4,8%   8,7% 1,0% 0,5% 78,3%
15,2% 24,1% 0,5% 2,6% 46,7% 5,8% 1,2% 3,6% 0,2% 0,2% 1,4% 0,3% 58,9%
3,0% 1,0% 7,2% 0,3% 43,5% 6,4% 13,6% 3,5%   21,4% 1,0% 0,8% 76,8%
16,2% 7,6% 4,5% 1,1% 45,9% 5,7% 10,0% 4,4%   4,5% 1,5% 0,4% 82,0%
4,1% 28,6% 1,2% 1,8% 32,5% 9,6% 2,0% 2,1% 1,6% 16,7% 1,3% 0,3% 81,2%
13,3% 4,4% 4,4% 2,7% 48,9% 5,9% 6,4% 4,9% 1,4% 8,0% 1,0% 0,4% 84,0%
8,8% 2,9% 2,9% 10,2% 46,2% 19,1% 0,6% 2,7% 0,1% 6,5% 1,2% 0,4% 75,6%
10,5% 9,1% 3,9% 3,6% 44,6% 10,3% 5,0% 4,3% 0,1% 8,6% 1,2% 0,3% 86,6%
1,1% 14,5% 6,9% 2,4% 47,8% 11,4% 0,3% 11,5% 0,1% 4,1% 1,0% 0,3% 82,0%
5,0% 22,4% 2,1% 0,2% 42,3% 23,7% 2,1% 2,2%     1,9% 0,6% 80,8%
2,2% 22,1% 0,2% 3,6% 32,9% 7,7% 0,4% 3,1%   27,9% 1,0% 0,5% 73,5%
Norrbottens län 12,6% 9,4% 3,5% 2,5% 43,6% 9,2% 5,3% 5,2% 0,6% 8,2% 1,1% 0,4% 81,6%

http://www.val.se