2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Älvkarleby - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Inga-Lil Tegelberg, 62 år, Skutskär
 2. Lars Skytt, 62 år, Skutskär
 3. Marie Larsson, 39 år, Skutskär
 4. Magnus Grönberg, 46 år, Älvkarleby
 5. Anett Aulin, 58 år, Skutskär
 6. Mikael Ybert, 49 år, Skutskär
 7. Katrin Jakobsson, 35 år, Skutskär
 8. Björn Karlsson, 64 år, Älvkarleby
 9. Rose-Marie Westerholm, 72 år, Skutskär
 10. Roger Wilund, 45 år, Skutskär
 11. Marie Öberg, 62 år, Älvkarleby
 12. Kjell Grönberg, 71 år, Marma
 13. Pernilla Friman, 42 år, Skutskär
 14. Tommy Jakobsson, 66 år, Skutskär
 15. Nathalie Linden-Olivefalk, 32 år, Älvkarleby
 16. Sven-Olof Melin, 63 år, Skutskär
 17. Jenny Dahlberg Jönsson, 41 år, Skutskär
 18. Rolf Bejerfjord, 61 år, Gårdskär
 19. Britta Gustafsson, 60 år, Skutskär
 20. Jan-Åke Olsson, 63 år, Skutskär
 21. Gunvor Lugnfors, 62 år, Älvkarleö Bruk
 22. Kurt L Andersson, 71 år, Skutskär
 23. Hannele Kumpulainen, 62 år, Skutskär
 24. Robert Andersson, 40 år, Älvkarleby
 25. Anna-Karin Lidberg, 48 år, Älvkarleby
 26. Björn Larsson, 40 år, Skutskär
 27. Eva Leidhammar, 62 år, Älvkarleby
 28. Sagar Bhatta, 22 år, Skutskär
 29. Gunilla Styf, 66 år, Skutskär
 30. Jan Erik Molander, 64 år, Skutskär
 31. Kerstin Eriksson, 68 år, Älvkarleby
 32. Mats Tegelberg, 63 år, Skutskär
 33. Eino Hekkala, 71 år, Skutskär
 34. Åsa Strid Andersson, 49 år, Skutskär
 35. Karl Åke Lindblad, 72 år, Skutskär
Älvkarleby kommun
0002-06414

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Clarrie Leim, Älvkarleby
 2. Agneta Lundgren, Gårdskär
 3. Kristina Freerks, Älvkarleby
 4. Inga Sandberg, Skutskär
 5. Birgitta Thunholm, Älvkarleby
 6. Gunnar Östlund, Gårdskär
 7. Hans-Erik Östlund, Gårdskär
 8. Viktor Östlund, Gårdskär
Älvkarleby kommun
0004-09113

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Ann-Charlotte Ågren, samhällsvetarstudent, f d psykiatriskötare, 38 år, Älvkarleby
Älvkarleby kommun
0003-09328
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Ann-Charlotte Ågren, samhällsvetarstudent, f d psykiatriskötare, 38 år, Älvkarleby
 2. Walle Madebrink, pensionär, Gårdskär
 3. Hans Lindström, tjänsteman, 59 år, Älvkarleby
Älvkarleby kommun
0003-09611

Kommunens Väl

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunens Väl

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Torbjörn Löfgren, Tjänsteman
 2. Annemon Piper, Personlig assistent
 3. Håkan Forssell, Socionom
 4. Mona Hansson, Handläggare
 5. Bengt Ahlquist, Lärare
 6. Eva Eriksson, Ekonomiassistent
 7. Roberth Pethman, Lärare
 8. Christian Eriksson, Säljare
 9. Susanne Nordqvist, Lärarvikarie
 10. Maja Björn, Ungdomsledare
 11. Lage Karlsson, Pensionär
 12. Rolf Haglund, Pensionär
 13. Kerstin Löfgren, Habiliteringsassistent
 14. Seved Wahlström, Pensionär
 15. Inger Berg, Säljare
 16. Mariitta Valtanen, Undersköterska
 17. Ulf Alvin, Företagare
 18. Carin Blomkvist, Habiliterare
 19. Per Gunnar Leksén, Pensionär
 20. Inger Myhr, Habiliterare
 21. Stig Eriksson, Chaufför
 22. Nils Hansson
Älvkarleby kommun
0040-09167

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Marianne Nygren, Distriktssköterska, Skutskär
 2. Thord Gillving, Kulturarbetare, Skutskär
 3. Georges Alsawiri, Egenföretagare, Skutskär
 4. Else-Marie Gillving, Undersköterska, Skutskär
 5. Evalena Nordström, Hästuppfödare, Älvkarleby
Älvkarleby kommun
0068-08933

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Hans Wennberg, 46 år, Älvkarleby
 2. Joakim Sjöstrand, 29 år, Skutskär
 3. Claudia Forsberg, 38 år, Älvkarleby
 4. Ola Lindberg, 71 år, Skutskär
 5. Mattias Boström, 39 år, Skutskär
 6. Therese Andersson, 28 år, Skutskär
Älvkarleby kommun
0055-09282

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kenneth Holmström, 64 år, oppositionsråd, Älvkarleby
 2. Bo Janzon, 72 år, tekn.lic., Älvkarleby
 3. Eva Sidekrans, 45 år, företagare, Älvkarleby
 4. Christian Lundström, 18 år, studerande, Skutskär
 5. Susanne Mastonstråle, 48 år, företagsledare, Älvkarleö
 6. Roger Petrini, 41 år, kock, Skutskär
 7. Patrick Ernesäter, 45 år, företagare, Skutskär
 8. Robert Boman-Lindqvist, 50 år, byggkonsult, Älvkarleby
 9. Christer Lindeberg, 72 år, skattejurist, Långsand
 10. Robert Mizen, 26 år, företagare, Älvkarleby
 11. Lena Holmström, 62 år, familjebehandlare, Älvkarleby
Älvkarleby kommun
0001-06810

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kurt Törnblom, 57, fastighetsskötare
 2. Maj-Britt Jakobsson, 77, f.d. sjukvårdsbiträde
 3. Sandra Andersson, 24, lokalvårdare
 4. Rolf Sundström, 78, f.d. reparatör
 5. Inga Engman, 71, f.d. kontorist
Älvkarleby kommun
0110-09380

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kristina Othén, Älvkarleö bruk
 2. Ulf Öman, Skutskär
 3. David Persson Lind, Skutskär
 4. Sigrid Bergström, Skutskär
 5. Anita Selander-Knapp, Skutskär
 6. Börje Selander-Knapp, Skutskär
 7. Håkan Thörnell, Skutskär
 8. Mikael Othén, Älvkarleö bruk
Älvkarleby kommun
0005-07564

http://www.val.se