Val till kommunfullmäktige i Älvkarleby - Ålder och kön - Älvkarleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 1384 14,3% 30,2% 27,3% 28,2% 6,6% 52,2% 47,8% 2,0%  
Gårdskär 490 9,0% 22,9% 32,4% 35,7% 3,5% 51,0% 49,0% 2,2%  
Jungfruholmen 1477 18,2% 28,8% 23,8% 29,2% 5,9% 51,4% 48,6% 5,3%  
Skutskärs Centrum 1813 17,5% 29,3% 22,7% 30,6% 6,0% 49,5% 50,5% 6,9%  
Älvkarleö bruk-Marma 749 13,0% 32,0% 29,2% 25,8% 4,7% 52,5% 47,5% 4,9%  
Östanån 1368 14,2% 30,4% 25,4% 30,0% 6,0% 49,0% 51,0% 2,1%  
Älvkarleby kommun 7281 15,4% 29,4% 25,6% 29,6% 5,8% 50,7% 49,3% 4,2%

http://www.val.se