Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - kommun Skurup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Skurup

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 1 1118 15,7% 34,1% 27,9% 22,4% 6,1% 52,0% 48,0% 10,2%  
Skivarp 2 991 10,7% 21,4% 29,2% 38,7% 3,6% 50,1% 49,9% 4,5%  
Skurup 1 2046 16,0% 35,1% 22,8% 26,1% 6,0% 49,5% 50,5% 6,4%  
Skurup 2 1435 19,8% 36,2% 23,3% 20,8% 5,9% 49,5% 50,5% 7,2%  
Skurup 3 1513 16,8% 36,3% 20,4% 26,5% 6,1% 50,6% 49,4% 4,8%  
Skurup 4 1765 16,6% 28,6% 19,8% 35,0% 5,3% 46,6% 53,4% 4,6%  
Slimminge 705 14,3% 31,9% 34,3% 19,4% 4,3% 53,3% 46,7% 5,8%  
Svenstorp 685 12,0% 30,1% 33,3% 24,7% 3,2% 52,7% 47,3% 6,7%  
Villie 921 15,4% 30,0% 29,0% 25,6% 5,4% 50,8% 49,2% 5,1%  
Örsjö 877 16,5% 32,2% 27,9% 23,4% 4,7% 52,1% 47,9% 6,6%  
Skurup 12056 15,8% 32,1% 25,2% 26,8% 5,3% 50,2% 49,8% 6,1%

Kandidater - kommun Skurup

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 45 2,2% 24,4% 33,3% 40,0%   48,9% 51,1% 4,4%  
Centerpartiet 20 10,0% 30,0% 25,0% 35,0% 5,0% 75,0% 25,0%    
Kommunens Väl (Skurup) 19   26,3% 26,3% 47,4%   47,4% 52,6%    
Kristdemokraterna 3     66,7% 33,3%   66,7% 33,3%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 14   7,1% 21,4% 71,4%   35,7% 64,3%    
Miljöpartiet de gröna 8   75,0% 25,0%     62,5% 37,5%    
Moderaterna 25 12,0% 48,0% 16,0% 24,0% 4,0% 56,0% 44,0%    
Piratpartiet 1 100,0%         100,0%      
SkurupsPartiet 21 9,5% 23,8% 9,5% 57,1% 4,8% 76,2% 23,8%    
Sverigedemokraterna 21   28,6% 38,1% 33,3%   66,7% 33,3%    
Vänsterpartiet 16   81,2% 12,5% 6,2%   62,5% 37,5%    
Skurup 193 4,7% 33,7% 24,9% 36,8% 1,6% 58,5% 41,5% 1,0%

Valda ledamöter - kommun Skurup

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10   30,0% 50,0% 20,0%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 3   33,3% 66,7%     33,3% 66,7%    
Kommunens Väl (Skurup) 1       100,0%   100,0%      
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2     50,0% 50,0%     100,0%    
Miljöpartiet de gröna 1   100,0%         100,0%    
Moderaterna 10 10,0% 60,0% 10,0% 20,0%   60,0% 40,0%    
SkurupsPartiet 1       100,0%   100,0%      
Sverigedemokraterna 11   27,3% 36,4% 36,4%   72,7% 27,3%    
Vänsterpartiet 2   100,0%         100,0%    
Skurup 41 2,4% 39,0% 31,7% 26,8% 53,7% 46,3%

http://www.val.se