2018-09-10 00:16:01

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Valnatt

Samtliga 10 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

23,6%
7,5%
4,2%
0,9%
23,6%
4,2%
3,1%
26,2%
0,2%
3,6%
2,8%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,9%
+1,8
2014: 82,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Skurup

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 10 +1 9
C Centerpartiet 3   3
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2   2
KD Kristdemokraterna      
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10 -2 12
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 11 +2 9
FI Feministiskt initiativ      
KVS Kommunens Väl 1 -1 2
SkuP SkurupsPartiet 1 +1  
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Skurup

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2339 23,6% +314 +2,4 2025 21,2%
C Centerpartiet 749 7,5% +41 +0,2 708 7,4%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 416 4,2% -101 -1,2 517 5,4%
KD Kristdemokraterna 93 0,9% -57 -0,6 150 1,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2344 23,6% -507 -6,2 2851 29,8%
V Vänsterpartiet 414 4,2% +13   401 4,2%
MP Miljöpartiet de gröna 309 3,1% -111 -1,3 420 4,4%
SD Sverigedemokraterna 2600 26,2% +644 +5,8 1956 20,4%
FI Feministiskt initiativ 16 0,2% -5 -0,1 21 0,2%
KVS Kommunens Väl 356 3,6% -148 -1,7 504 5,3%
SkuP SkurupsPartiet 274 2,8% +274 +2,8    
ÖVR Övriga anmälda partier 15 0,2% -4   19 0,2%
  Giltiga röster 9925 100,0% +353   9572 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4   +4      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 124 1,2% -10 -0,2 134 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 65 0,6% +54 +0,5 11 0,1%
VDT Valdeltagande 10118 83,9% +401 +1,8 9717 82,1%
  Antal röstberättigade 12056   +223   11833  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Skurup

Område M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,3% 6,2% 3,8% 0,9% 20,3% 5,0% 3,0% 34,5%   2,9% 3,1% 0,1%   1,1% 0,2% 79,2%
29,3% 10,5% 10,8% 0,8% 12,8% 4,0% 3,7% 19,6%   0,8% 7,4% 0,2% 0,1% 0,6% 0,5% 88,5%
21,5% 5,5% 4,2% 0,9% 28,7% 3,9% 2,9% 25,9% 0,2% 4,2% 2,0% 0,1%   1,5% 0,7% 84,2%
18,9% 7,2% 3,9% 0,7% 28,3% 5,2% 2,7% 27,6% 0,3% 3,3% 2,0%     1,4% 0,7% 82,3%
27,3% 6,8% 3,5% 0,8% 27,9% 4,0% 2,3% 22,2% 0,1% 3,7% 1,2% 0,2%   1,5% 1,3% 87,4%
24,6% 6,7% 3,1% 0,9% 26,9% 3,2% 1,4% 24,9%   4,8% 3,4% 0,2%   1,3% 0,8% 80,7%
23,0% 13,8% 3,5% 1,2% 19,6% 3,5% 5,3% 25,0% 0,5% 3,2% 1,2% 0,3%   1,6% 0,5% 87,1%
28,2% 9,6% 5,2% 1,7% 15,2% 3,9% 4,0% 26,3% 0,3% 2,2% 3,2% 0,2% 0,3% 0,3% 1,0% 88,0%
23,7% 9,2% 2,5% 0,9% 19,8% 5,8% 4,6% 26,4% 0,3% 3,8% 2,8% 0,1%   0,4% 0,1% 81,4%
20,8% 5,4% 2,1% 1,0% 21,5% 3,6% 4,4% 33,1% 0,1% 5,7% 2,2%   0,1% 1,9% 0,1% 84,0%
Skurup 23,6% 7,5% 4,2% 0,9% 23,6% 4,2% 3,1% 26,2% 0,2% 3,6% 2,8% 0,2%   1,2% 0,6% 83,9%

http://www.val.se