Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - kommun Härnösand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Härnösand

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bondsjö-Säbrå 1396 14,0% 30,2% 25,2% 30,5% 6,2% 52,7% 47,3% 1,4%  
Brunne-Viksjö 1116 12,9% 22,3% 29,1% 35,7% 4,1% 54,1% 45,9% 4,1%  
Brännan 1304 15,7% 29,2% 23,5% 31,5% 5,3% 47,9% 52,1% 3,1%  
Centrum 1489 21,4% 22,1% 19,1% 37,5% 5,6% 46,2% 53,8% 5,8%  
Geresta-Gånsvik 1809 15,1% 31,9% 25,0% 28,0% 5,7% 50,4% 49,6% 5,5%  
Häggdånger 448 10,5% 24,8% 29,2% 35,5% 4,7% 50,2% 49,8% 2,2%  
Hälletorp-Framnäs-Baldershage 1345 18,3% 32,9% 23,4% 25,4% 6,0% 50,5% 49,5% 6,8%  
Högsjö 1167 13,5% 24,3% 26,2% 36,0% 4,8% 52,6% 47,4% 5,7%  
Kullen-Haga 1765 11,9% 26,6% 23,3% 38,2% 4,2% 49,4% 50,6% 4,0%  
Landgren 1799 22,5% 23,3% 21,6% 32,6% 5,3% 47,1% 52,9% 8,4%  
Norra Härnön 1386 15,4% 32,5% 23,5% 28,6% 6,3% 50,9% 49,1% 4,2%  
Rotudden-Gådeåstaden 1385 18,1% 24,7% 18,6% 38,6% 4,0% 48,5% 51,5% 10,4%  
Älandsbro 1723 13,3% 28,3% 24,1% 34,2% 4,6% 52,5% 47,5% 1,8%  
Änget-Murberget 1499 17,3% 25,2% 24,1% 33,3% 4,5% 48,1% 51,9% 13,1%  
Härnösand 19631 16,1% 27,2% 23,6% 33,1% 5,1% 49,9% 50,1% 5,6%

http://www.val.se