2018-09-20 09:32:58

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - kommun Härnösand

13,09%
10,05%
3,44%
4,89%
30,37%
12,54%
4,42%
11,06%
0,52%
9,40%
0,23%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,05%
+2,15
2014: 82,90%

Röstfördelning - kommun Härnösand

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2143 13,09% -115 -1,05 2258 14,14%
C Centerpartiet 1646 10,05% +460 +2,63 1186 7,43%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 563 3,44% -39 -0,33 602 3,77%
KD Kristdemokraterna 800 4,89% +257 +1,49 543 3,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4973 30,37% -2433 -16,00 7406 46,37%
V Vänsterpartiet 2054 12,54% +719 +4,18 1335 8,36%
MP Miljöpartiet de gröna 724 4,42% -580 -3,74 1304 8,16%
SD Sverigedemokraterna 1811 11,06% +653 +3,81 1158 7,25%
FI Feministiskt initiativ 85 0,52% +56 +0,34 29 0,18%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 1539 9,40% +1539 +9,40    
ÖVR Övriga anmälda partier 38 0,23% -112 -0,71 150 0,94%
  Giltiga röster 16376 100,00% +405   15971 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 14 0,08% +14 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 294 1,76% +24 +0,10 270 1,66%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,08% +8 +0,05 5 0,03%
VDT Valdeltagande 16697 85,05% +451 +2,15 16246 82,90%
  Antal röstberättigade 19631   +35   19596  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Härnösand

Område M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,79% 10,21% 3,76% 5,88% 29,58% 9,56% 3,27% 12,09% 0,25% 10,62%     3,09%   90,47%
9,25% 18,39% 1,92% 12,26% 21,51% 10,10% 4,33% 13,22% 0,24% 8,65% 0,12% 0,12% 1,42%   75,72%
12,83% 7,40% 3,48% 3,74% 34,85% 13,90% 4,99% 8,38% 0,53% 9,80% 0,09%   1,66% 0,09% 87,58%
14,18% 8,89% 4,53% 5,37% 27,60% 14,93% 5,54% 8,56% 1,17% 9,23%   0,16% 1,89% 0,25% 81,93%
16,18% 9,13% 3,39% 5,61% 32,55% 9,78% 4,44% 8,87% 0,72% 9,26% 0,07% 0,13% 1,60% 0,13% 86,35%
10,94% 18,58% 2,04% 2,80% 24,94% 13,99% 2,29% 12,72% 0,76% 10,43% 0,51%   2,48%   89,96%
14,39% 6,87% 3,12% 4,40% 34,74% 10,45% 3,57% 10,45% 0,37% 11,46% 0,18% 0,09% 1,80% 0,09% 82,75%
4,34% 17,16% 1,30% 3,69% 26,93% 18,46% 2,17% 15,20% 0,33% 9,66% 0,76%   1,07% 0,11% 79,86%
15,82% 7,38% 3,06% 5,39% 32,05% 11,30% 4,45% 10,84% 0,40% 9,18% 0,13% 0,07% 0,92%   86,06%
15,00% 9,25% 4,52% 4,11% 28,42% 14,11% 5,00% 9,73% 1,03% 8,29% 0,55%   1,62% 0,07% 82,55%
13,76% 8,62% 4,62% 3,14% 27,96% 16,11% 6,97% 7,75% 0,35% 10,63% 0,09% 0,34% 1,79%   84,63%
10,50% 8,24% 4,02% 4,02% 35,72% 10,89% 5,89% 11,29% 0,10% 9,22% 0,10%   1,64% 0,29% 75,02%
14,23% 13,61% 3,44% 4,54% 24,81% 10,79% 2,20% 15,12% 0,55% 10,24% 0,48% 0,20% 2,21% 0,07% 86,59%
10,59% 6,58% 3,16% 3,93% 37,40% 13,58% 5,04% 12,21% 0,34% 6,92% 0,26%   1,76%   79,52%
9,97% 9,32% 2,89% 3,54% 34,41% 13,50% 6,11% 14,47% 0,32% 4,82% 0,64%   1,89%    
Härnösand 13,09% 10,05% 3,44% 4,89% 30,37% 12,54% 4,42% 11,06% 0,52% 9,40% 0,23% 0,08% 1,76% 0,08% 85,05%

Röstfördelning övriga partier - kommun Härnösand

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 16 0,10% +16 +0,10    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 8 0,05% +8 +0,05    
NORRP Norrlandspartiet 4 0,02% +4 +0,02    
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 10 0,06% -139 -0,87 149 0,93%
  Totalt övriga partier 38 0,23% -112 -0,71 150 0,94%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Härnösand

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se