2018-09-21 16:17:26

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster

Samtliga 166 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Västernorrlands län

12,62%
9,69%
3,72%
5,82%
35,44%
10,64%
2,34%
10,46%
0,31%
8,71%
0,27%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,14%
+1,87
2014: 83,27%

Röstfördelning - Västernorrlands län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 20415 12,62% -2269 -1,70 22684 14,32%
C Centerpartiet 15677 9,69% +3614 +2,07 12063 7,61%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6015 3,72% -1003 -0,71 7018 4,43%
KD Kristdemokraterna 9413 5,82% +2563 +1,49 6850 4,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 57355 35,44% -18621 -12,51 75976 47,96%
V Vänsterpartiet 17213 10,64% +6272 +3,73 10941 6,91%
MP Miljöpartiet de gröna 3784 2,34% -3128 -2,02 6912 4,36%
SD Sverigedemokraterna 16921 10,46% +5066 +2,97 11855 7,48%
FI Feministiskt initiativ 504 0,31% +270 +0,16 234 0,15%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 14098 8,71% +14098 +8,71    
ÖVR Övriga anmälda partier 430 0,27% -3465 -2,19 3895 2,46%
  Giltiga röster 161825 100,00% +3397   158428 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 107 0,07% +107 +0,07    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2560 1,56% -288 -0,21 2848 1,77%
OG Ogiltiga röster - övriga 112 0,07% +29 +0,02 83 0,05%
VDT Valdeltagande 164604 85,14% +3245 +1,87 161359 83,27%
  Antal röstberättigade 193337   -440   193777  

Röstfördelning per kommun - Västernorrlands län

Område M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,09% 10,05% 3,44% 4,89% 30,37% 12,54% 4,42% 11,06% 0,52% 9,40% 0,23% 0,08% 1,76% 0,08% 85,05%
7,00% 13,26% 1,58% 3,20% 27,68% 18,13% 1,51% 10,36% 0,41% 16,14% 0,73% 0,05% 1,49% 0,06% 83,36%
5,05% 10,78% 0,91% 2,18% 13,95% 26,33% 0,92% 6,92% 0,27% 32,60% 0,07% 0,08% 1,20% 0,08% 83,75%
16,72% 7,28% 5,66% 5,89% 38,93% 7,69% 2,86% 11,70% 0,38% 2,61% 0,28% 0,08% 1,43% 0,07% 85,45%
10,82% 6,40% 3,64% 5,51% 43,91% 8,55% 1,70% 14,32% 0,19% 4,76% 0,20% 0,02% 1,45% 0,07% 84,92%
11,19% 7,34% 1,58% 8,65% 43,84% 6,30% 0,88% 15,63% 0,20% 4,22% 0,18% 0,03% 2,01% 0,05% 82,34%
10,48% 13,64% 2,48% 7,84% 37,40% 8,49% 1,71% 7,18% 0,13% 10,45% 0,20% 0,05% 1,79% 0,06% 86,28%
Västernorrlands län 12,62% 9,69% 3,72% 5,82% 35,44% 10,64% 2,34% 10,46% 0,31% 8,71% 0,27% 0,07% 1,56% 0,07% 85,14%

Röstfördelning övriga partier - Västernorrlands län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 157 0,10% +157 +0,10    
NORRP Norrlandspartiet 78 0,05% +78 +0,05    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 67 0,04% +67 +0,04    
FHS Folkhemmet Sverige 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -87 -0,05 87 0,05%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 127 0,08% -3681 -2,33 3808 2,40%
  Totalt övriga partier 430 0,27% -3465 -2,19 3895 2,46%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Västernorrlands län

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se