2018-09-12 18:56:19

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Preliminärt valresultat

Samtliga 166 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

12,6%
9,7%
3,7%
5,8%
35,5%
10,6%
2,3%
10,4%
0,3%
8,7%
0,1%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI SJVP MED ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 85,1%
+1,8
2014: 83,3%

Preliminär mandatfördelning - Västernorrlands län

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 10 -1 11
C Centerpartiet 8 +2 6
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 -1 4
KD Kristdemokraterna 5 +2 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28 -10 38
V Vänsterpartiet 8 +2 6
MP Miljöpartiet de gröna   -3 3
SD Sverigedemokraterna 8 +2 6
FI Feministiskt initiativ      
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 7 +7  
MED Medborgerlig Samling      
Totalt 77   77

Preliminär röstfördelning - Västernorrlands län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 20389 12,6% -2295 -1,7 22684 14,3%
C Centerpartiet 15661 9,7% +3598 +2,1 12063 7,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5991 3,7% -1027 -0,7 7018 4,4%
KD Kristdemokraterna 9389 5,8% +2539 +1,5 6850 4,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 57174 35,5% -18802 -12,5 75976 48,0%
V Vänsterpartiet 17139 10,6% +6198 +3,7 10941 6,9%
MP Miljöpartiet de gröna 3770 2,3% -3142 -2,0 6912 4,4%
SD Sverigedemokraterna 16838 10,4% +4983 +3,0 11855 7,5%
FI Feministiskt initiativ 508 0,3% +274 +0,2 234 0,1%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 13981 8,7% +13981 +8,7    
MED Medborgerlig Samling 152 0,1% +152 +0,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 257 0,2% -3638 -2,3 3895 2,5%
  Giltiga röster 161249 100,0% +2821   158428 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 108 0,1% +108 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2562 1,6% -286 -0,2 2848 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 611 0,4% +528 +0,3 83 0,1%
VDT Valdeltagande 164530 85,1% +3171 +1,8 161359 83,3%
  Antal röstberättigade 193337   -440   193777  

Preliminär röstfördelning per kommun - Västernorrlands län

Område M C L KD S V MP SD FI SJVP MED ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,4% 10,2% 3,5% 4,8% 30,5% 12,5% 4,4% 11,1% 0,6% 8,8% 0,1%   0,1% 1,8% 0,4% 85,0%
7,0% 13,3% 1,6% 3,2% 27,7% 18,1% 1,5% 10,3% 0,4% 16,2% 0,1% 0,7%   1,5% 0,5% 83,3%
5,1% 10,8% 0,9% 2,2% 14,0% 26,2% 0,9% 6,9% 0,3% 32,7%     0,1% 1,2% 0,1% 83,5%
16,7% 7,3% 5,6% 5,9% 38,9% 7,7% 2,9% 11,7% 0,4% 2,6% 0,1% 0,2% 0,1% 1,4% 0,4% 85,4%
10,8% 6,4% 3,6% 5,5% 44,0% 8,5% 1,7% 14,2% 0,2% 4,8% 0,1% 0,1% 0,1% 1,4% 0,4% 84,9%
11,2% 7,4% 1,6% 8,6% 43,8% 6,3% 0,9% 15,7% 0,2% 4,2%   0,1% 0,1% 2,0% 0,3% 82,2%
10,5% 13,6% 2,5% 7,9% 37,4% 8,5% 1,7% 7,2% 0,1% 10,5% 0,1% 0,1% 0,1% 1,8% 0,4% 86,3%
Västernorrlands län 12,6% 9,7% 3,7% 5,8% 35,5% 10,6% 2,3% 10,4% 0,3% 8,7% 0,1% 0,2% 0,1% 1,6% 0,4% 85,1%

http://www.val.se