2018-09-12 18:07:08

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Preliminärt valresultat - kommun Örnsköldsvik

Samtliga 41 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

10,5%
13,6%
2,5%
7,9%
37,4%
8,5%
1,7%
7,2%
0,1%
10,5%
0,1%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI SJVP MED ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 86,3%
+2,1
2014: 84,1%

Preliminär röstfördelning - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3891 10,5% -684 -2,2 4575 12,7%
C Centerpartiet 5067 13,6% +900 +2,1 4167 11,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 919 2,5% -378 -1,1 1297 3,6%
KD Kristdemokraterna 2916 7,9% +167 +0,2 2749 7,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13881 37,4% -3873 -11,8 17754 49,2%
V Vänsterpartiet 3152 8,5% +1121 +2,9 2031 5,6%
MP Miljöpartiet de gröna 635 1,7% -678 -1,9 1313 3,6%
SD Sverigedemokraterna 2660 7,2% +1028 +2,6 1632 4,5%
FI Feministiskt initiativ 50 0,1% +24 +0,1 26 0,1%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 3889 10,5% +3889 +10,5    
MED Medborgerlig Samling 31 0,1% +31 +0,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 32 0,1% -499 -1,4 531 1,5%
  Giltiga röster 37123 100,0% +1048   36075 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 19 0,1% +19 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 680 1,8% -320 -0,9 1000 2,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 133 0,4% +116 +0,3 17  
VDT Valdeltagande 37955 86,3% +863 +2,1 37092 84,1%
  Antal röstberättigade 44004   -78   44082  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - Örnsköldsvik Preliminärt valresultat

Område M C L KD S V MP SD FI SJVP MED ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
11,8% 14,1% 3,0% 7,1% 35,9% 8,6% 1,7% 6,8% 0,2% 10,7% 0,1% 0,1% 0,1% 1,8% 0,4% 85,0%
11,3% 19,5% 3,3% 5,3% 30,4% 7,8% 1,8% 9,8%   10,6% 0,1%     2,1% 1,1% 85,8%
7,2% 23,5% 2,0% 6,9% 31,7% 7,9% 1,1% 9,9% 0,1% 9,2%   0,4%   2,0% 0,7% 80,6%
6,5% 22,8% 1,9% 4,2% 40,9% 6,7% 0,2% 7,1%   9,6%   0,2%   1,8%   82,6%
14,8% 13,2% 3,8% 8,9% 34,1% 6,6% 1,8% 5,0% 0,1% 11,7%   0,1%   1,2% 0,4% 91,1%
16,1% 13,8% 3,4% 9,1% 29,7% 8,2% 2,3% 5,5% 0,2% 11,5%   0,1%   1,8% 0,4% 86,5%
7,2% 23,8% 2,0% 4,4% 30,4% 8,9% 0,6% 10,8% 0,3% 11,2% 0,3% 0,1%   1,5% 0,3% 83,8%
14,6% 13,4% 3,1% 8,2% 32,8% 7,6% 1,4% 5,2% 0,1% 13,6%       1,0% 0,2% 91,2%
10,9% 12,8% 2,2% 7,7% 38,3% 7,9% 0,5% 11,1% 0,1% 8,5%     0,2% 2,9% 0,1% 85,0%
17,2% 17,2% 3,0% 8,6% 26,5% 5,2% 0,9% 9,3%   12,1%       1,7%   85,7%
10,1% 10,3% 2,5% 7,0% 43,0% 11,4% 1,4% 8,5% 0,2% 5,5%   0,2% 0,2% 1,9% 0,3% 75,2%
13,8% 12,2% 2,7% 7,1% 37,0% 8,5% 2,4% 4,6% 0,1% 11,0% 0,1% 0,3%   2,3% 0,1% 89,0%
10,8% 21,1% 3,8% 9,8% 26,5% 6,0% 0,9% 7,8% 0,1% 13,3%     0,1% 2,3%   90,9%
11,7% 9,9% 3,0% 7,7% 35,8% 10,3% 3,0% 6,8% 0,2% 11,3% 0,1% 0,1%   1,8% 0,1% 80,8%
9,6% 9,1% 2,8% 5,2% 41,0% 11,7% 1,4% 7,1% 0,3% 12,0%     0,1% 1,9% 0,3% 79,8%
12,0% 14,4% 3,6% 6,5% 39,0% 5,5% 2,6% 4,7% 0,3% 11,2% 0,1%   0,3% 1,0% 0,3% 91,1%
7,5% 9,0% 2,1% 3,9% 48,1% 11,4% 1,9% 5,5% 0,1% 10,4% 0,2%     1,0% 0,5% 75,1%
13,5% 12,3% 3,0% 9,2% 36,7% 9,0% 2,1% 5,4% 0,2% 8,3% 0,2%   0,2% 2,0% 0,4% 85,1%
9,0% 9,8% 2,5% 5,8% 45,2% 9,8% 2,2% 5,2% 0,4% 10,1%     0,1% 2,0% 0,5% 78,4%
13,1% 11,7% 4,3% 6,1% 36,4% 10,9% 2,2% 4,6% 0,2% 10,2% 0,2%   0,1% 1,9% 0,8% 82,9%
19,2% 13,2% 4,0% 7,9% 28,5% 11,3% 2,6% 7,3%   5,3%   0,7%   3,8%    
9,4% 13,3% 2,1% 8,5% 38,6% 8,4% 1,7% 7,5% 0,1% 10,3% 0,1% 0,1%   1,8% 0,3% 87,3%
7,6% 17,4% 3,3% 11,2% 31,4% 6,8% 1,7% 6,6%   13,8%   0,2%   2,0%   92,0%
6,8% 8,3% 1,7% 5,6% 47,6% 7,1% 1,4% 10,1% 0,2% 10,9% 0,1% 0,2%   0,9% 1,1% 83,1%
8,6% 25,6% 1,6% 8,0% 35,2% 8,0% 0,5% 5,4% 0,1% 6,7% 0,2% 0,2%   2,4% 0,3% 85,0%
11,7% 7,1% 1,6% 8,2% 41,7% 8,7% 2,6% 7,7% 0,1% 10,6%       2,3% 0,1% 89,9%
11,7% 11,0% 2,4% 8,6% 37,7% 8,6% 2,1% 6,5% 0,1% 11,2% 0,1%   0,2% 1,4% 0,1% 89,6%
8,8% 6,9% 2,3% 5,5% 45,5% 10,5% 2,0% 9,0% 0,3% 8,6% 0,3% 0,2%   1,6% 0,6% 82,4%
10,8% 13,9% 1,6% 7,5% 38,2% 9,5% 0,8% 7,1%   10,5%     0,1% 1,7%   84,7%
9,6% 12,3% 2,5% 15,6% 31,4% 8,4% 1,2% 3,7%   15,1% 0,2%     2,1%   86,7%
11,9% 9,3% 2,6% 8,9% 41,0% 7,8% 2,6% 5,6% 0,1% 10,1% 0,2%     1,2% 0,8% 89,4%
10,0% 9,7% 3,6% 6,6% 41,4% 7,3% 2,3% 5,8%   12,9% 0,3%     2,9% 0,2% 89,7%
7,8% 7,6% 1,8% 6,6% 42,4% 9,3% 1,7% 11,8% 0,2% 10,6%   0,1%   1,1% 0,3% 87,0%
4,4% 14,7% 1,0% 8,0% 43,2% 9,0% 1,0% 10,8% 0,1% 7,5% 0,1% 0,1%   0,7%   84,3%
7,6% 21,1% 0,9% 13,9% 30,2% 6,3% 1,5% 8,5%   9,7%   0,4%   2,1% 0,2% 87,0%
5,4% 30,4% 1,1% 8,0% 35,0% 6,5% 1,6% 6,5% 0,2% 5,4%       1,3% 0,2% 84,1%
8,3% 8,3% 1,4% 6,8% 43,5% 12,6% 2,3% 7,8% 0,3% 8,7%     0,2% 2,5% 0,5% 81,9%
8,0% 14,3% 1,5% 6,2% 36,1% 9,1% 1,7% 8,0% 0,1% 14,7% 0,2%   0,2% 2,2% 0,4% 85,9%
13,6% 13,4% 2,1% 10,9% 32,7% 7,5% 1,3% 8,8%   9,6% 0,1% 0,1%   1,9% 0,1% 84,0%
5,4% 19,1% 1,7% 9,2% 37,2% 6,6% 1,1% 7,6% 0,1% 11,8%       1,9% 0,7% 85,9%
10,0% 12,2% 2,0% 8,1% 39,6% 9,1% 1,9% 7,3% 0,1% 9,5%   0,1%   2,1% 0,6% 86,9%
12,1% 13,7% 3,2% 10,6% 36,3% 7,4% 2,0% 4,5% 0,1% 9,7% 0,1% 0,1%   1,0%   89,9%
14,4% 9,1% 4,8% 9,6% 30,6% 12,0% 4,3% 10,0% 1,0% 3,8%   0,5% 0,5% 3,2% 0,9%  
Örnsköldsvik 10,5% 13,6% 2,5% 7,9% 37,4% 8,5% 1,7% 7,2% 0,1% 10,5% 0,1% 0,1% 0,1% 1,8% 0,4% 86,3%

http://www.val.se