Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - kommun Örnsköldsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Örnsköldsvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örnsköldsviks Norra 20066 17,4% 26,1% 23,8% 32,7% 4,9% 49,8% 50,2% 3,8%  
Örnsköldsviks Södra 23938 14,7% 31,3% 24,2% 29,8% 5,1% 50,7% 49,3% 2,6%  
Örnsköldsvik 44004 15,9% 28,9% 24,0% 31,1% 5,0% 50,3% 49,7% 3,2%

http://www.val.se