2018-09-21 15:18:16

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Röster - kommun Örnsköldsvik

10,48%
13,64%
2,48%
7,84%
37,40%
8,49%
1,71%
7,18%
0,13%
10,45%
0,20%
M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,28%
+2,13
2014: 84,14%

Röstfördelning - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3902 10,48% -673 -2,21 4575 12,68%
C Centerpartiet 5080 13,64% +913 +2,09 4167 11,55%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 922 2,48% -375 -1,12 1297 3,60%
KD Kristdemokraterna 2920 7,84% +171 +0,22 2749 7,62%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13930 37,40% -3824 -11,81 17754 49,21%
V Vänsterpartiet 3163 8,49% +1132 +2,86 2031 5,63%
MP Miljöpartiet de gröna 637 1,71% -676 -1,93 1313 3,64%
SD Sverigedemokraterna 2673 7,18% +1041 +2,65 1632 4,52%
FI Feministiskt initiativ 50 0,13% +24 +0,06 26 0,07%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 3892 10,45% +3892 +10,45    
ÖVR Övriga anmälda partier 75 0,20% -456 -1,27 531 1,47%
  Giltiga röster 37244 100,00% +1169   36075 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 18 0,05% +18 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 681 1,79% -319 -0,90 1000 2,70%
OG Ogiltiga röster - övriga 22 0,06% +5 +0,01 17 0,05%
VDT Valdeltagande 37965 86,28% +873 +2,13 37092 84,14%
  Antal röstberättigade 44004   -78   44082  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Örnsköldsvik

Område M C L KD S V MP SD FI SJVP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
11,82% 14,09% 2,98% 7,09% 35,88% 8,64% 1,72% 6,79% 0,17% 10,63% 0,19% 0,04% 1,81% 0,05% 84,98%
11,25% 19,50% 3,25% 5,25% 30,63% 7,75% 1,75% 9,75%   10,75% 0,13%   2,08% 0,24% 85,85%
7,16% 23,38% 2,16% 7,03% 31,62% 7,84% 1,08% 10,14% 0,14% 9,05% 0,41%   1,98% 0,13% 80,60%
6,47% 22,76% 1,88% 4,18% 40,92% 6,68% 0,21% 7,10%   9,60% 0,21%   1,84%   82,57%
14,83% 13,35% 3,80% 8,85% 34,01% 6,60% 1,79% 4,97% 0,08% 11,65% 0,08%   1,15%   91,06%
16,20% 13,82% 3,41% 9,13% 29,69% 8,16% 2,31% 5,53% 0,19% 11,44% 0,13%   1,83%   86,47%
7,22% 23,80% 2,12% 4,39% 30,31% 8,92% 0,57% 10,76% 0,28% 11,19% 0,42%   1,53% 0,14% 83,78%
14,62% 13,35% 3,07% 8,26% 32,84% 7,63% 1,38% 5,19% 0,11% 13,56%     1,05%   91,20%
10,88% 12,81% 2,15% 7,71% 38,32% 7,94% 0,45% 11,11% 0,11% 8,50%   0,22% 2,85% 0,11% 84,98%
17,24% 17,24% 3,02% 8,62% 26,51% 5,17% 0,86% 9,27%   12,07%     1,69%   85,66%
10,06% 10,22% 2,52% 7,08% 43,08% 11,32% 1,42% 8,49% 0,16% 5,50% 0,16% 0,15% 1,85%   75,29%
13,93% 12,23% 2,72% 7,13% 36,92% 8,49% 2,38% 4,64% 0,11% 10,99% 0,45% 0,11% 2,32%   89,07%
10,79% 21,07% 3,77% 9,75% 26,53% 5,98% 0,91% 7,80% 0,13% 13,26%   0,13% 2,28%   90,89%
11,67% 9,92% 3,03% 7,70% 35,82% 10,27% 3,03% 6,77% 0,23% 11,32% 0,23% 0,11% 1,83%   80,78%
9,55% 9,09% 2,85% 5,05% 40,86% 11,85% 1,38% 7,07% 0,28% 11,94% 0,09%   1,89% 0,09% 79,76%
11,97% 14,31% 3,58% 6,46% 38,79% 5,50% 2,61% 4,95% 0,28% 11,14% 0,41%   0,95%   91,07%
7,46% 9,10% 2,08% 3,95% 48,03% 11,40% 1,86% 5,48% 0,11% 10,31% 0,22%   0,98%   75,12%
13,52% 12,21% 3,03% 9,18% 36,73% 9,08% 2,12% 5,35% 0,20% 8,38% 0,20% 0,10% 2,07%   85,20%
8,93% 9,78% 2,44% 5,74% 45,16% 9,88% 2,23% 5,21% 0,43% 10,10% 0,11%   1,97% 0,31% 78,36%
13,14% 11,61% 4,27% 6,02% 36,58% 10,84% 2,19% 4,71% 0,22% 10,08% 0,33%   1,93%   82,90%
19,21% 13,25% 3,97% 7,95% 28,48% 11,26% 2,65% 7,28%   5,30% 0,66%   3,82%    
9,38% 13,27% 2,06% 8,45% 38,64% 8,37% 1,71% 7,50% 0,11% 10,30% 0,21% 0,05% 1,78% 0,06% 87,36%
7,64% 17,36% 3,31% 11,16% 31,40% 6,82% 1,65% 6,61%   13,84% 0,21%   2,02%   91,99%
6,89% 8,29% 1,64% 5,58% 47,74% 7,14% 1,39% 10,01% 0,16% 10,75% 0,41%   0,89% 0,24% 83,31%
8,61% 25,59% 1,64% 7,98% 35,21% 7,98% 0,47% 5,48% 0,08% 6,65% 0,31%   2,44% 0,08% 85,02%
11,64% 7,11% 1,59% 8,21% 41,67% 8,82% 2,57% 7,72% 0,12% 10,54%     2,28%   89,88%
11,66% 10,98% 2,40% 8,58% 37,65% 8,58% 2,23% 6,52% 0,09% 11,23% 0,09% 0,17% 1,43%   89,64%
8,79% 6,87% 2,32% 5,45% 45,56% 10,40% 2,02% 9,19% 0,30% 8,59% 0,51%   1,59% 0,10% 82,41%
10,77% 13,95% 1,59% 7,50% 38,22% 9,53% 0,79% 7,15%   10,50%   0,09% 1,73%   84,67%
9,56% 12,25% 2,52% 15,77% 31,38% 8,39% 1,17% 3,69%   15,10% 0,17%   2,13%   86,88%
11,99% 9,27% 2,57% 8,88% 40,97% 7,79% 2,57% 5,69% 0,08% 10,05% 0,16% 0,15% 1,23% 0,08% 89,43%
10,02% 9,73% 3,60% 6,61% 41,54% 7,30% 2,33% 5,74%   12,84% 0,29%   2,92% 0,09% 89,83%
7,76% 7,58% 1,83% 6,58% 42,56% 9,22% 1,74% 11,87% 0,18% 10,59% 0,09%   1,08%   87,10%
4,42% 14,73% 1,03% 7,95% 43,15% 8,98% 1,03% 10,75% 0,15% 7,51% 0,29%   0,73%   84,34%
7,57% 21,19% 0,88% 13,87% 30,14% 6,31% 1,51% 8,45%   9,71% 0,38% 0,12% 2,10%   87,02%
5,35% 30,29% 1,11% 8,02% 35,19% 6,46% 1,56% 6,46% 0,22% 5,35%     1,32%   84,10%
8,44% 8,31% 1,41% 6,78% 43,35% 12,53% 2,30% 7,80% 0,26% 8,70% 0,13% 0,50% 2,48%   81,91%
7,98% 14,26% 1,53% 6,20% 36,10% 9,11% 1,69% 8,06% 0,08% 14,75% 0,24% 0,08% 2,20%   85,99%
13,61% 13,35% 2,07% 10,94% 32,73% 7,49% 1,29% 8,79%   9,56% 0,17%   1,86% 0,08% 83,97%
5,40% 19,04% 1,72% 9,18% 36,96% 6,69% 1,20% 7,63% 0,09% 11,75% 0,34%   1,93%   85,91%
9,99% 12,21% 2,04% 8,08% 39,69% 9,03% 1,84% 7,32% 0,13% 9,48% 0,19%   2,11% 0,12% 86,92%
12,15% 13,76% 3,20% 10,55% 36,32% 7,42% 2,04% 4,51% 0,07% 9,75% 0,22%   1,01% 0,07% 89,90%
14,29% 9,52% 4,76% 9,52% 30,48% 12,38% 4,29% 10,00% 0,95% 3,81%     3,20% 0,91%  
Örnsköldsvik 10,48% 13,64% 2,48% 7,84% 37,40% 8,49% 1,71% 7,18% 0,13% 10,45% 0,20% 0,05% 1,79% 0,06% 86,28%

Röstfördelning övriga partier - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 32 0,09% +32 +0,09    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 9 0,02% +9 +0,02    
FHS Folkhemmet Sverige 1   +1      
NORRP Norrlandspartiet 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -10 -0,03 10 0,03%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 32 0,09% -489 -1,36 521 1,44%
  Totalt övriga partier 75 0,20% -456 -1,27 531 1,47%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Örnsköldsvik

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se