Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - kommunvalkrets Örnsköldsviks Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets Örnsköldsviks Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billsta 537 11,7% 33,5% 29,4% 25,3% 3,7% 52,1% 47,9% 1,5%  
Bjästa 1480 13,3% 26,6% 20,3% 39,8% 4,9% 49,5% 50,5% 3,5%  
Bredbyn-Sörflärke 1542 13,2% 24,1% 24,0% 38,7% 4,3% 48,6% 51,4% 2,1%  
Domsjö Södra 929 15,6% 36,6% 22,0% 25,8% 6,5% 49,3% 50,7% 2,6%  
Domsjö Västra 1322 14,4% 34,1% 26,2% 25,3% 5,5% 51,2% 48,8% 1,8%  
Gene 1222 19,3% 34,4% 22,2% 24,1% 6,3% 53,6% 46,4% 6,9%  
Gullänget 1363 16,5% 36,6% 21,8% 25,1% 5,4% 49,6% 50,4% 3,1%  
Haffsta 701 17,0% 36,7% 21,4% 25,0% 5,3% 51,8% 48,2% 2,6%  
Hörnett 1457 17,8% 38,2% 25,5% 18,5% 6,4% 50,6% 49,4% 2,0%  
Kroksta 1180 13,6% 31,4% 25,1% 30,0% 5,5% 51,4% 48,6% 1,1%  
Köpmanholmen 1271 14,3% 27,9% 28,0% 29,8% 5,3% 51,1% 48,9% 3,2%  
Mellansel 811 11,3% 26,3% 26,3% 36,1% 3,6% 50,9% 49,1% 3,7%  
Mo 932 14,4% 30,2% 27,0% 28,4% 5,3% 51,7% 48,3% 1,4%  
Norrflärke-Solberg 541 7,6% 25,3% 29,2% 37,9% 2,2% 53,6% 46,4% 2,0%  
Norrlungånger 984 26,7% 29,4% 19,0% 24,9% 5,3% 50,8% 49,2% 6,7%  
Nätra-Landsbygd 1477 13,0% 30,3% 26,4% 30,3% 3,9% 52,0% 48,0% 1,8%  
Prästbordet 1410 15,8% 32,6% 25,3% 26,3% 5,5% 50,4% 49,6% 2,2%  
Sidensjö Skorped 1384 12,5% 24,9% 24,2% 38,4% 5,1% 53,2% 46,8% 2,0%  
Sund 1850 12,8% 30,7% 24,2% 32,3% 5,5% 49,0% 51,0% 1,9%  
Översjäla 1545 11,5% 36,2% 22,1% 30,2% 4,4% 48,8% 51,2% 1,1%  
Örnsköldsviks Södra 23938 14,7% 31,3% 24,2% 29,8% 5,1% 50,7% 49,3% 2,6%

http://www.val.se