2018-09-10 09:37:32

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Valnatt

Samtliga 157 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

12,6%
9,7%
3,7%
5,8%
35,5%
10,6%
2,3%
10,4%
0,3%
8,8%
0,1%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI SJVP MED ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,6%
+1,6
2014: 82,0%

Preliminär mandatfördelning - Västernorrlands län

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 10 -1 11
C Centerpartiet 8 +2 6
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 -1 4
KD Kristdemokraterna 5 +2 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28 -10 38
V Vänsterpartiet 8 +2 6
MP Miljöpartiet de gröna   -3 3
SD Sverigedemokraterna 8 +2 6
FI Feministiskt initiativ      
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 7 +7  
MED Medborgerlig Samling      
Totalt 77   77

Preliminär röstfördelning - Västernorrlands län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 19973 12,6% -2347 -1,7 22320 14,3%
C Centerpartiet 15413 9,7% +3510 +2,1 11903 7,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5872 3,7% -1023 -0,7 6895 4,4%
KD Kristdemokraterna 9234 5,8% +2471 +1,5 6763 4,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 56235 35,5% -18838 -12,6 75073 48,1%
V Vänsterpartiet 16792 10,6% +6067 +3,7 10725 6,9%
MP Miljöpartiet de gröna 3650 2,3% -3005 -2,0 6655 4,3%
SD Sverigedemokraterna 16521 10,4% +4834 +2,9 11687 7,5%
FI Feministiskt initiativ 485 0,3% +275 +0,2 210 0,1%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 13873 8,8% +13873 +8,8    
MED Medborgerlig Samling 147 0,1% +147 +0,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 244 0,2% -3607 -2,3 3851 2,5%
  Giltiga röster 158439 100,0% +2357   156082 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 100 0,1% +100 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2483 1,5% -272 -0,2 2755 1,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 544 0,3% +465 +0,3 79  
VDT Valdeltagande 161566 83,6% +2650 +1,6 158916 82,0%
  Antal röstberättigade 193337   -440   193777  

Preliminär röstfördelning per kommun - Västernorrlands län

Område M C L KD S V MP SD FI SJVP MED ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,5% 10,2% 3,5% 4,9% 30,5% 12,4% 4,4% 11,0% 0,6% 8,9% 0,1%   0,1% 1,8% 0,4% 83,4%
6,9% 13,4% 1,6% 3,2% 27,7% 18,1% 1,5% 10,3% 0,4% 16,3% 0,1% 0,7%   1,5% 0,3% 82,0%
5,0% 10,8% 0,9% 2,2% 13,8% 26,3% 0,9% 6,9% 0,3% 33,0%     0,1% 1,2% 0,1% 82,2%
16,7% 7,2% 5,6% 5,9% 39,0% 7,7% 2,8% 11,7% 0,4% 2,6% 0,1% 0,2% 0,1% 1,4% 0,4% 83,5%
10,8% 6,4% 3,7% 5,5% 44,0% 8,4% 1,6% 14,3% 0,2% 4,8% 0,1% 0,1% 0,1% 1,3% 0,3% 83,4%
11,1% 7,4% 1,6% 8,6% 44,1% 6,3% 0,9% 15,5% 0,2% 4,2% 0,1% 0,1% 0,1% 1,9% 0,3% 80,4%
10,4% 13,7% 2,5% 7,8% 37,5% 8,5% 1,7% 7,1% 0,1% 10,5% 0,1% 0,1%   1,8% 0,3% 85,4%
Västernorrlands län 12,6% 9,7% 3,7% 5,8% 35,5% 10,6% 2,3% 10,4% 0,3% 8,8% 0,1% 0,2% 0,1% 1,5% 0,3% 83,6%

http://www.val.se