Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - kommun Sundsvall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Sundsvall

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sundsvalls Andra 38934 13,9% 31,9% 25,3% 29,0% 4,7% 50,2% 49,8% 3,0%  
Sundsvalls Första 38590 21,7% 30,0% 22,3% 26,0% 5,5% 49,3% 50,7% 5,0%  
Sundsvall 77524 17,8% 31,0% 23,8% 27,5% 5,1% 49,7% 50,3% 4,0%

http://www.val.se