Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Enköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Enköping

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvreten 1181 17,6% 39,3% 23,3% 19,8% 6,8% 51,3% 48,7%   1,5%
Enögla 1225 21,5% 24,4% 21,9% 32,2% 4,9% 46,7% 53,3%   1,2%
Fanna 1509 19,3% 31,5% 22,4% 26,8% 5,6% 50,3% 49,7%   0,6%
Fjärdhundra 1433 14,3% 28,3% 30,0% 27,4% 5,1% 52,5% 47,5%   2,2%
Grillby 1490 14,2% 31,5% 31,1% 23,2% 5,2% 51,7% 48,3%   1,0%
Gånsta-Bredsand 2235 19,1% 37,4% 24,8% 18,7% 6,8% 49,8% 50,2%   0,5%
Hummelsta 1435 16,0% 32,2% 27,7% 24,1% 5,3% 50,9% 49,1%   2,0%
Korsängen 1620 19,8% 24,3% 21,5% 34,3% 6,7% 49,3% 50,7%   1,3%
Kryddgården 1769 19,3% 17,9% 16,9% 45,9% 4,1% 46,1% 53,9%   1,3%
Lillkyrka 1782 11,8% 27,1% 32,5% 28,6% 4,2% 51,2% 48,8%   1,3%
Munksundet 1870 15,8% 31,0% 23,4% 29,8% 6,1% 48,8% 51,2%   1,3%
Romberga 1515 24,3% 27,1% 20,2% 28,4% 6,7% 51,6% 48,4%   1,3%
Skolsta 1290 15,0% 31,1% 31,0% 22,9% 5,1% 52,5% 47,5%   1,9%
Sparrsätra 1092 13,9% 33,6% 26,6% 25,8% 4,6% 50,8% 49,2%   1,9%
S:t Ilian N 1492 33,6% 25,4% 19,6% 21,4% 5,9% 51,0% 49,0%   1,1%
S:t Ilian S 1571 18,2% 21,1% 21,3% 39,4% 4,3% 43,8% 56,2%   1,3%
Svinnegarn 1025 13,7% 32,9% 27,0% 26,4% 3,0% 51,9% 48,1%   1,4%
Torstuna 1334 14,5% 29,3% 30,6% 25,6% 4,0% 52,2% 47,8%   1,7%
Västerleden N 1332 24,9% 31,2% 20,0% 23,9% 5,7% 50,6% 49,4%   1,5%
Västerleden S 1288 19,5% 30,9% 21,4% 28,3% 5,1% 50,6% 49,4%   2,4%
Örsundsbro V 1640 13,6% 31,8% 27,9% 26,8% 4,8% 51,2% 48,8%   1,3%
Örsundsbro Ö 1607 13,7% 32,4% 29,1% 24,9% 5,0% 50,3% 49,7%   1,1%
Enköping 32735 17,9% 29,5% 24,9% 27,6% 5,3% 50,1% 49,9% 1,4%

http://www.val.se