2018-09-14 18:04:20

Val till riksdagen - Röster - kommun Enköping

22,92%
9,99%
4,58%
6,57%
26,08%
4,72%
3,11%
20,35%
0,38%
1,32%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,72%
+1,72
2014: 86,00%

Röstfördelning - kommun Enköping

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 6523 22,92% -545 -3,56 7068 26,47%
C Centerpartiet 2843 9,99% +463 +1,07 2380 8,91%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1304 4,58% -25 -0,40 1329 4,98%
KD Kristdemokraterna 1869 6,57% +798 +2,56 1071 4,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7422 26,08% -645 -4,14 8067 30,22%
V Vänsterpartiet 1343 4,72% +358 +1,03 985 3,69%
MP Miljöpartiet de gröna 885 3,11% -577 -2,37 1462 5,48%
SD Sverigedemokraterna 5791 20,35% +2184 +6,84 3607 13,51%
FI Feministiskt initiativ 107 0,38% -357 -1,36 464 1,74%
ÖVR Övriga anmälda partier 375 1,32% +110 +0,32 265 0,99%
  Giltiga röster 28462 100,00% +1764   26698 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 9 0,03% +9 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 225 0,78% -82 -0,35 307 1,14%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,07% +7 +0,02 12 0,04%
VDT Valdeltagande 28715 87,72% +1698 +1,72 27017 86,00%
  Antal röstberättigade 32735   +1319   31416  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Enköping

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
25,22% 7,12% 5,20% 6,35% 29,74% 5,87% 3,37% 15,98% 0,48% 0,67%   1,05%   88,91%
14,62% 4,94% 6,20% 4,63% 34,70% 6,41% 3,58% 22,82% 0,84% 1,26%   0,94% 0,21% 78,53%
28,56% 8,74% 4,99% 6,09% 25,62% 3,74% 3,30% 18,14% 0,44% 0,37%   0,58% 0,29% 91,05%
16,54% 16,46% 2,59% 6,27% 23,64% 4,43% 2,26% 25,73% 0,33% 1,75%   0,83% 0,08% 84,30%
23,32% 12,68% 4,60% 6,64% 19,92% 4,15% 1,58% 24,98% 0,60% 1,51%   0,53%   89,40%
33,33% 9,19% 6,02% 6,12% 21,44% 2,91% 3,77% 16,21% 0,20% 0,80% 0,05% 0,60%   89,71%
23,03% 8,65% 3,33% 6,73% 25,60% 4,41% 2,00% 23,94% 0,58% 1,75%   0,91%   84,60%
24,60% 6,93% 4,76% 6,49% 29,58% 5,63% 3,17% 17,24% 0,43% 1,15%   1,07%   86,48%
24,31% 9,27% 5,22% 5,36% 30,98% 4,33% 3,37% 15,87% 0,27% 1,03%   0,61% 0,27% 83,04%
23,72% 15,51% 3,91% 8,27% 18,27% 3,46% 3,21% 22,05% 0,38% 1,22%   0,70%   88,16%
29,02% 8,15% 4,32% 6,35% 29,20% 4,02% 2,64% 15,29% 0,36% 0,66% 0,12% 1,01%   90,21%
14,05% 5,00% 3,71% 3,79% 41,03% 5,78% 1,81% 22,50% 0,69% 1,64% 0,08% 1,19% 0,17% 77,69%
24,17% 11,74% 4,35% 7,30% 14,96% 4,17% 3,39% 28,26% 0,09% 1,57% 0,09% 0,78%   89,92%
22,46% 16,26% 3,04% 7,66% 19,52% 3,15% 2,94% 24,13%   0,84%   0,42% 0,10% 87,73%
21,71% 8,31% 4,77% 5,51% 25,99% 6,83% 3,78% 20,48% 0,25% 2,38%   1,38% 0,08% 82,71%
22,71% 7,49% 6,66% 6,74% 29,30% 5,07% 3,41% 16,88% 0,76% 0,98% 0,08% 0,45% 0,08% 84,60%
24,35% 9,13% 4,02% 8,26% 23,59% 4,02% 2,93% 22,50% 0,33% 0,87%   0,43% 0,11% 90,24%
21,04% 17,04% 3,22% 6,70% 17,57% 4,61% 3,91% 23,13% 0,43% 2,35% 0,09% 1,20%   87,33%
14,60% 6,55% 2,52% 6,04% 38,77% 6,14% 2,42% 20,85% 0,30% 1,81%   1,29% 0,20% 75,68%
16,47% 5,99% 4,69% 5,49% 44,01% 4,59% 2,10% 15,27% 0,10% 1,30%   0,69%   78,34%
20,91% 11,32% 4,42% 8,28% 21,67% 5,59% 4,42% 21,74% 0,21% 1,45% 0,14% 0,34%   88,78%
20,85% 12,17% 6,20% 9,11% 20,85% 5,03% 3,79% 20,41% 0,07% 1,53%   0,36%   85,69%
23,86% 9,11% 5,18% 5,81% 21,51% 7,38% 3,92% 19,78% 0,78% 2,67%   1,09%    
Enköping 22,92% 9,99% 4,58% 6,57% 26,08% 4,72% 3,11% 20,35% 0,38% 1,32% 0,03% 0,78% 0,07% 87,72%

Röstfördelning övriga partier - kommun Enköping

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 110 0,39% +110 +0,39    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 64 0,22% +42 +0,14 22 0,08%
MED Medborgerlig Samling 59 0,21% +59 +0,21    
PP Piratpartiet 44 0,15% -105 -0,40 149 0,56%
DD Direktdemokraterna 30 0,11% +30 +0,11    
ENH Enhet 29 0,10% +6 +0,02 23 0,09%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 11 0,04% +11 +0,04    
KrVP Kristna Värdepartiet 9 0,03% +1   8 0,03%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 7 0,02% +6 +0,02 1  
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% -4 -0,02 8 0,03%
DjuP Djurens parti 3 0,01% -5 -0,02 8 0,03%
  Initiativet 3 0,01% +3 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,01% -44 -0,17 46 0,17%
  Totalt övriga partier 375 1,32% +110 +0,32 265 0,99%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Enköping

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se