Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Mjölby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Mjölby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dacke-Egebybacken 1200 23,1% 19,3% 18,5% 39,1% 4,3% 48,8% 51,2%   0,9%
Eldlösa 1276 15,0% 34,8% 28,8% 21,5% 5,9% 50,4% 49,6%   1,6%
Högby 1346 14,7% 26,4% 26,9% 32,0% 4,7% 50,1% 49,9%   0,8%
Lagman 1049 31,1% 29,9% 20,2% 18,8% 5,4% 52,0% 48,0%   0,9%
Mantorps centrum mfl 1232 14,4% 32,5% 19,7% 33,4% 5,0% 48,0% 52,0%   0,9%
Normlösa mfl 728 14,3% 33,1% 28,6% 24,0% 4,0% 51,8% 48,2%   1,8%
Norrgården-Albacken mfl 1333 19,6% 25,7% 21,2% 33,5% 5,3% 49,6% 50,4%   1,1%
Skänninge centrum-Hattorp 1073 17,8% 27,0% 23,4% 31,8% 6,0% 49,9% 50,1%   0,9%
Skänninge landsbygd 955 17,5% 34,6% 26,5% 21,5% 5,0% 50,8% 49,2%   1,5%
Slomarp-Egeby-Prästgårdsliden 1341 15,4% 29,9% 20,7% 34,1% 4,8% 47,1% 52,9%   0,6%
Sya-Västra Harg-Östra Tollstad 1183 12,3% 33,8% 29,8% 24,2% 4,6% 51,1% 48,9%   1,4%
Vasastaden 990 20,1% 29,5% 23,9% 26,5% 6,2% 48,2% 51,8%   0,8%
Veta 1004 12,5% 38,8% 25,1% 23,5% 5,7% 52,4% 47,6%   2,6%
Viby 1303 14,0% 44,1% 21,3% 20,6% 4,7% 50,3% 49,7%   0,6%
Väderstad-Appuna-Hogstad-Kumla 1211 15,0% 24,4% 27,8% 32,8% 4,9% 52,8% 47,2%   1,0%
Västra Lundby 1055 18,4% 28,2% 19,8% 33,6% 4,5% 51,5% 48,5%   0,6%
Västra Lund-Trojenborg 1163 14,6% 29,8% 22,6% 33,0% 5,3% 49,2% 50,8%   1,1%
Östra Lundby mfl 1235 19,7% 38,5% 21,7% 20,1% 6,3% 51,2% 48,8%   0,6%
Mjölby 20677 17,1% 31,1% 23,6% 28,3% 5,1% 50,2% 49,8% 1,1%

http://www.val.se