2018-09-15 17:40:19

Val till riksdagen - Röster - kommun Mjölby

20,28%
8,17%
4,43%
6,41%
31,70%
5,68%
2,83%
19,41%
0,28%
0,82%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,63%
+1,63
2014: 87,00%

Röstfördelning - kommun Mjölby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3674 20,28% -52 -0,74 3726 21,01%
C Centerpartiet 1480 8,17% +345 +1,77 1135 6,40%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 803 4,43% +47 +0,17 756 4,26%
KD Kristdemokraterna 1161 6,41% +315 +1,64 846 4,77%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5743 31,70% -942 -6,00 6685 37,70%
V Vänsterpartiet 1029 5,68% +258 +1,33 771 4,35%
MP Miljöpartiet de gröna 512 2,83% -258 -1,52 770 4,34%
SD Sverigedemokraterna 3517 19,41% +873 +4,50 2644 14,91%
FI Feministiskt initiativ 51 0,28% -207 -1,17 258 1,45%
ÖVR Övriga anmälda partier 149 0,82% +8 +0,03 141 0,80%
  Giltiga röster 18119 100,00% +387   17732 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,02% +3 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 196 1,07% -22 -0,14 218 1,21%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,04% +3 +0,02 5 0,03%
VDT Valdeltagande 18326 88,63% +371 +1,63 17955 87,00%
  Antal röstberättigade 20677   +39   20638  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mjölby

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,65% 5,98% 3,39% 4,99% 39,98% 4,79% 2,49% 20,24% 0,30% 1,20% 0,10% 1,18% 0,10% 84,75%
27,93% 6,34% 4,71% 7,03% 29,65% 4,88% 3,68% 15,51% 0,09% 0,17%   1,02%   92,40%
21,48% 6,01% 3,78% 5,50% 35,22% 4,30% 2,49% 20,36% 0,17% 0,69%   1,27%   87,59%
19,82% 7,84% 3,81% 4,93% 32,03% 9,29% 3,92% 17,36% 0,34% 0,67%   1,11% 0,11% 86,18%
20,46% 8,52% 6,20% 6,39% 34,35% 3,70% 2,96% 15,93% 0,19% 1,30% 0,09% 0,92% 0,09% 88,64%
24,02% 13,10% 4,21% 10,14% 17,47% 4,21% 3,43% 22,00% 0,62% 0,78%   1,23%   89,15%
19,21% 6,78% 4,67% 5,20% 36,12% 8,11% 2,56% 16,12% 0,26% 0,97%   0,61%   85,67%
14,54% 8,72% 4,36% 6,38% 34,45% 7,72% 1,34% 21,36% 0,22% 0,89%   1,22%   84,34%
22,49% 10,88% 4,52% 5,50% 23,35% 6,48% 2,32% 23,11% 0,24% 1,10% 0,12% 0,97%   86,60%
18,38% 5,97% 2,85% 7,17% 35,85% 5,88% 3,58% 18,66% 0,46% 1,19%   1,09%   82,03%
19,13% 12,54% 3,86% 7,63% 20,92% 6,22% 3,20% 25,54% 0,28% 0,66%   0,66%   90,28%
20,77% 7,44% 6,12% 5,88% 32,65% 5,88% 4,80% 15,37% 0,24% 0,84%   1,65% 0,12% 85,66%
24,53% 7,58% 7,47% 5,91% 30,10% 3,01% 2,23% 18,39% 0,33% 0,45%   1,21% 0,11% 90,54%
23,09% 8,49% 7,81% 6,79% 26,23% 4,92% 2,63% 19,35% 0,08% 0,59%   0,93%   91,25%
22,45% 14,17% 2,02% 7,64% 27,14% 3,96% 1,93% 19,78% 0,46% 0,46%   0,82%   90,50%
12,43% 3,91% 2,76% 4,49% 44,42% 8,63% 2,19% 19,68% 0,58% 0,92%   1,47% 0,11% 83,70%
16,58% 6,00% 3,97% 6,41% 35,30% 6,10% 1,73% 22,38% 0,10% 1,42%   1,80% 0,10% 86,16%
19,69% 8,59% 3,28% 8,30% 31,76% 3,96% 2,70% 20,95% 0,29% 0,48%   0,58%   84,37%
20,55% 7,53% 4,11% 4,79% 30,14% 9,25% 5,82% 16,10% 0,34% 1,37%   0,68% 0,34%  
Mjölby 20,28% 8,17% 4,43% 6,41% 31,70% 5,68% 2,83% 19,41% 0,28% 0,82% 0,02% 1,07% 0,04% 88,63%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mjölby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 46 0,25% +46 +0,25    
MED Medborgerlig Samling 27 0,15% +27 +0,15    
DjuP Djurens parti 13 0,07% +6 +0,03 7 0,04%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 13 0,07% -3 -0,02 16 0,09%
DD Direktdemokraterna 11 0,06% +11 +0,06    
ENH Enhet 9 0,05% -6 -0,03 15 0,08%
PP Piratpartiet 9 0,05% -39 -0,22 48 0,27%
KrVP Kristna Värdepartiet 7 0,04% +6 +0,03 1 0,01%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 5 0,03% +5 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,02%     3 0,02%
  Basinkomstpartiet 2 0,01% +2 +0,01    
TRP TRYGGHETSPARTIET 2 0,01% +2 +0,01    
  Initiativet 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,01% -48 -0,27 49 0,28%
  Totalt övriga partier 149 0,82% +8 +0,03 141 0,80%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mjölby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se