Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Eslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Eslöv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1093 20,4% 30,8% 26,6% 22,1% 5,3% 50,0% 50,0%   2,0%
Billinge 733 15,1% 28,1% 26,7% 30,0% 5,7% 50,6% 49,4%   1,1%
Centrum 1444 28,9% 27,4% 15,9% 27,8% 4,8% 46,1% 53,9%   2,9%
Centrum Sydost 1368 25,1% 26,4% 21,5% 27,0% 4,9% 48,6% 51,4%   3,4%
Centrum Väster 1402 19,5% 30,2% 22,4% 27,8% 5,0% 48,3% 51,7%   2,1%
Flyinge 1329 15,4% 37,8% 25,3% 21,5% 6,8% 51,1% 48,9%   1,9%
Harlösa 1133 13,9% 32,7% 27,9% 25,4% 4,6% 50,7% 49,3%   1,2%
Karlsro 1532 17,7% 27,4% 22,0% 32,9% 4,8% 48,8% 51,2%   1,2%
Löberöd 1274 14,4% 31,4% 24,2% 30,1% 4,5% 50,8% 49,2%   0,7%
Marieholm 1406 19,0% 34,2% 25,7% 21,1% 5,7% 50,6% 49,4%   1,8%
Norr 1240 17,3% 30,8% 23,4% 28,5% 6,2% 46,3% 53,7%   1,3%
Rönneberga 1480 19,1% 33,8% 26,1% 21,0% 4,9% 52,1% 47,9%   2,5%
Sallerup 1571 16,4% 35,7% 23,9% 24,0% 5,7% 47,1% 52,9%   1,5%
Skarhult 1101 15,8% 35,6% 27,1% 21,5% 5,7% 53,0% 47,0%   1,5%
Solkullen 1661 15,2% 33,6% 26,6% 24,6% 6,3% 50,0% 50,0%   2,0%
Stehag 1462 14,8% 40,2% 26,1% 18,9% 5,0% 51,6% 48,4%   1,2%
Väster 1640 14,6% 28,5% 25,2% 31,6% 6,5% 50,3% 49,7%   1,3%
Västra Strö 775 15,0% 30,3% 30,6% 24,1% 4,9% 51,7% 48,3%   1,4%
Örtofta 583 18,2% 35,5% 28,5% 17,8% 7,4% 51,5% 48,5%   2,9%
Eslöv 24227 17,8% 32,2% 24,7% 25,4% 5,5% 49,8% 50,2% 1,8%

http://www.val.se