2018-09-13 13:52:56

Val till riksdagen - Röster - kommun Eslöv

17,63%
7,31%
4,36%
4,83%
27,45%
5,19%
3,30%
27,97%
0,43%
1,52%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,34%
+1,92
2014: 84,42%

Röstfördelning - kommun Eslöv

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3644 17,63% -355 -2,38 3999 20,01%
C Centerpartiet 1510 7,31% +176 +0,63 1334 6,67%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 902 4,36% +31 +0,01 871 4,36%
KD Kristdemokraterna 999 4,83% +537 +2,52 462 2,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5673 27,45% -883 -5,35 6556 32,80%
V Vänsterpartiet 1072 5,19% +327 +1,46 745 3,73%
MP Miljöpartiet de gröna 682 3,30% -465 -2,44 1147 5,74%
SD Sverigedemokraterna 5780 27,97% +1490 +6,50 4290 21,47%
FI Feministiskt initiativ 88 0,43% -312 -1,58 400 2,00%
ÖVR Övriga anmälda partier 315 1,52% +133 +0,61 182 0,91%
  Giltiga röster 20665 100,00% +679   19986 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,01% +2 +0,01    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 240 1,15% +3 -0,02 237 1,17%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,05% +2 +0,01 8 0,04%
VDT Valdeltagande 20917 86,34% +686 +1,92 20231 84,42%
  Antal röstberättigade 24227   +263   23964  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Eslöv

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,89% 4,27% 2,67% 2,27% 43,26% 5,87% 2,67% 24,17% 0,40% 0,53%   1,18% 0,26% 69,53%
11,54% 10,57% 3,09% 5,20% 21,79% 8,46% 3,74% 32,36% 0,98% 2,28%   2,07%   85,68%
16,14% 6,21% 4,01% 3,25% 32,66% 5,92% 2,39% 27,51% 0,29% 1,62%   1,32% 0,19% 73,61%
15,56% 6,56% 3,75% 4,31% 28,12% 4,31% 3,66% 31,68% 0,66% 1,41%   1,20%   78,95%
17,83% 5,55% 6,91% 3,67% 32,25% 5,55% 5,55% 20,65% 1,02% 1,02% 0,08% 0,68%   84,24%
24,48% 9,71% 5,24% 6,62% 19,50% 4,64% 3,18% 24,48% 0,26% 1,89%   1,52% 0,08% 89,01%
21,25% 11,75% 4,90% 5,41% 17,16% 4,90% 3,47% 28,91% 0,41% 1,84%   1,11%   87,38%
19,38% 5,44% 4,72% 4,40% 33,31% 4,80% 3,84% 22,90% 0,16% 1,04%   1,11%   82,44%
18,70% 8,16% 3,39% 5,59% 16,96% 3,76% 2,84% 38,50% 0,27% 1,83%   0,73% 0,09% 86,34%
14,87% 6,74% 2,94% 4,75% 24,89% 3,11% 2,07% 38,46% 0,17% 1,99%   1,28%   83,36%
14,78% 4,73% 4,53% 4,53% 35,96% 4,43% 2,66% 26,31% 0,30% 1,77% 0,10% 0,97%   82,74%
11,71% 2,95% 2,57% 2,57% 41,81% 7,43% 1,52% 27,90% 0,19% 1,33%   1,32%   71,89%
15,66% 5,19% 4,20% 3,21% 32,85% 5,65% 1,68% 30,56% 0,31% 0,69%   1,43% 0,08% 84,60%
17,18% 8,22% 4,48% 6,51% 18,25% 5,23% 3,31% 34,04% 0,64% 2,13%   1,06%   86,01%
21,25% 5,47% 4,35% 6,38% 31,14% 3,79% 2,59% 23,35% 0,28% 1,40%   0,70% 0,07% 86,51%
15,14% 11,12% 4,89% 5,91% 21,85% 5,99% 5,68% 27,13% 0,71% 1,58%   1,32%   87,89%
23,95% 9,55% 5,76% 4,71% 24,16% 4,00% 3,30% 22,89% 0,07% 1,62%   1,18%   87,87%
17,26% 11,56% 4,47% 6,47% 17,26% 3,08% 2,31% 37,13%   0,46%   0,76% 0,15% 84,52%
14,93% 9,41% 4,29% 5,73% 19,22% 10,84% 6,13% 25,77% 2,04% 1,64%   1,01%   84,73%
19,06% 6,19% 4,33% 5,82% 29,08% 7,18% 4,83% 20,30% 0,50% 2,72%   1,22% 0,12%  
Eslöv 17,63% 7,31% 4,36% 4,83% 27,45% 5,19% 3,30% 27,97% 0,43% 1,52% 0,01% 1,15% 0,05% 86,34%

Röstfördelning övriga partier - kommun Eslöv

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 78 0,38% +78 +0,38    
MED Medborgerlig Samling 63 0,30% +63 +0,30    
DjuP Djurens parti 61 0,30% +50 +0,24 11 0,06%
PP Piratpartiet 44 0,21% -65 -0,33 109 0,55%
ENH Enhet 18 0,09% +7 +0,03 11 0,06%
DD Direktdemokraterna 11 0,05% +11 +0,05    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 11 0,05% +7 +0,03 4 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet 10 0,05% +10 +0,05    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 6 0,03% +6 +0,03    
TRP TRYGGHETSPARTIET 4 0,02% +4 +0,02    
  Basinkomstpartiet 3 0,01% +3 +0,01    
SKÅ SKÅNEPARTIET 2 0,01% +2 +0,01    
KrVP Kristna Värdepartiet     -6 -0,03 6 0,03%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 4 0,02% -35 -0,18 39 0,20%
  Totalt övriga partier 315 1,52% +133 +0,61 182 0,91%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Eslöv

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Humandemokraterna 2
Folkhemmet Sverige 1
Raggarpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se