Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Tjörn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tjörn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bleket-Klädesholmen 1037 12,0% 21,0% 30,6% 36,5% 4,1% 50,4% 49,6%   2,5%
Klövedal 1227 9,6% 21,6% 25,8% 43,0% 2,9% 51,5% 48,5%   2,9%
Rönnäng 1532 13,4% 23,2% 27,2% 36,2% 3,9% 51,0% 49,0%   2,0%
Skärhamn 1 1609 15,8% 24,9% 24,5% 34,7% 5,5% 50,8% 49,2%   1,6%
Skärhamn 2 1140 10,5% 21,8% 27,2% 40,4% 3,9% 49,3% 50,7%   1,6%
Stenkyrka 1 961 16,8% 27,5% 23,8% 31,9% 5,7% 48,9% 51,1%   1,5%
Stenkyrka 2 1079 14,4% 24,3% 29,3% 32,1% 4,2% 52,5% 47,5%   1,6%
Valla 1 1119 13,2% 32,2% 22,1% 32,5% 4,6% 50,0% 50,0%   2,5%
Valla 2 1287 14,0% 27,4% 28,9% 29,8% 4,2% 49,8% 50,2%   1,6%
Valla 3 1561 16,2% 30,2% 28,8% 24,9% 5,4% 48,9% 51,1%   1,3%
Tjörn 12552 13,7% 25,5% 26,8% 34,0% 4,5% 50,3% 49,7% 1,9%

http://www.val.se