2018-09-15 10:43:24

Val till riksdagen - Röster - kommun Tjörn

21,62%
7,66%
6,91%
12,27%
20,56%
5,09%
3,80%
20,80%
0,41%
0,88%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,42%
+1,68
2014: 88,74%

Röstfördelning - kommun Tjörn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2434 21,62% -646 -7,24 3080 28,86%
C Centerpartiet 862 7,66% +277 +2,17 585 5,48%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 778 6,91% -25 -0,61 803 7,52%
KD Kristdemokraterna 1382 12,27% +304 +2,17 1078 10,10%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2315 20,56% -48 -1,58 2363 22,14%
V Vänsterpartiet 573 5,09% +201 +1,60 372 3,49%
MP Miljöpartiet de gröna 428 3,80% -154 -1,65 582 5,45%
SD Sverigedemokraterna 2342 20,80% +830 +6,63 1512 14,17%
FI Feministiskt initiativ 46 0,41% -180 -1,71 226 2,12%
ÖVR Övriga anmälda partier 99 0,88% +27 +0,20 72 0,67%
  Giltiga röster 11259 100,00% +586   10673 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,02% +2 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 84 0,74% -19 -0,22 103 0,96%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,04% -1 -0,01 6 0,06%
VDT Valdeltagande 11350 90,42% +568 +1,68 10782 88,74%
  Antal röstberättigade 12552   +402   12150  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Tjörn

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,02% 8,34% 7,15% 20,48% 15,60% 4,01% 4,01% 18,09% 0,22% 1,08%   0,22%   89,20%
16,47% 8,00% 5,15% 7,36% 28,33% 6,53% 4,60% 22,26% 0,28% 1,01%   0,73%   89,24%
17,68% 5,94% 6,32% 22,80% 15,05% 3,24% 2,03% 25,66% 0,38% 0,90%   0,37% 0,15% 87,21%
25,73% 5,94% 9,02% 14,97% 17,06% 3,78% 2,24% 20,28% 0,35% 0,63%   0,76%   89,56%
24,87% 6,81% 10,11% 10,53% 20,33% 4,23% 3,61% 18,58% 0,52% 0,41%   1,22% 0,10% 86,14%
17,50% 9,38% 4,00% 11,25% 23,75% 5,38% 4,00% 22,88% 0,38% 1,50%   0,99%   84,08%
18,53% 9,59% 5,06% 8,73% 21,77% 6,25% 3,56% 25,00% 0,86% 0,65%   1,28%   87,12%
26,88% 8,43% 8,22% 9,13% 17,25% 4,41% 4,01% 19,66% 0,50% 1,50%   0,70% 0,10% 89,81%
20,60% 8,58% 6,19% 8,31% 21,40% 7,69% 5,66% 20,34% 0,44% 0,80% 0,09% 0,79%   88,66%
23,79% 7,90% 6,82% 8,19% 26,69% 5,29% 3,99% 16,53% 0,22% 0,58%   0,58% 0,07% 88,92%
26,57% 4,90% 6,99% 8,74% 16,78% 7,69% 8,04% 18,53% 0,70% 1,05% 0,35% 0,69%    
Tjörn 21,62% 7,66% 6,91% 12,27% 20,56% 5,09% 3,80% 20,80% 0,41% 0,88% 0,02% 0,74% 0,04% 90,42%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tjörn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 26 0,23% +26 +0,23    
MED Medborgerlig Samling 17 0,15% +17 +0,15    
DjuP Djurens parti 14 0,12% +13 +0,11 1 0,01%
DD Direktdemokraterna 9 0,08% +9 +0,08    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 9 0,08% +8 +0,07 1 0,01%
PP Piratpartiet 7 0,06% -25 -0,24 32 0,30%
ENH Enhet 6 0,05% -8 -0,08 14 0,13%
KrVP Kristna Värdepartiet 6 0,05% -6 -0,06 12 0,11%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 3 0,03% +3 +0,03    
  Basinkomstpartiet 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01%     1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -11 -0,10 11 0,10%
  Totalt övriga partier 99 0,88% +27 +0,20 72 0,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tjörn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se