Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Borås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Borås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 24448 17,5% 32,0% 23,8% 26,7% 5,8% 49,2% 50,8%   2,2%
Borås 2 26755 24,4% 28,5% 22,5% 24,6% 5,5% 47,9% 52,1%   2,2%
Borås 3 30360 18,2% 32,0% 23,9% 25,9% 5,5% 49,2% 50,8%   1,9%
Borås 81563 20,0% 30,8% 23,4% 25,7% 5,6% 48,8% 51,2% 2,1%

http://www.val.se