Val till riksdagen - Ålder och kön - kommunvalkrets Borås 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets Borås 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergdalen-Liljeberget 827 25,9% 33,6% 19,5% 21,0% 5,4% 47,6% 52,4%   2,1%
Bergdalen Södra 1209 23,7% 28,8% 27,0% 20,5% 6,0% 47,7% 52,3%   2,0%
Bosnäs-Viared 744 12,9% 29,8% 31,7% 25,5% 4,4% 51,9% 48,1%   1,3%
Centrum 883 36,0% 24,6% 20,4% 19,0% 6,8% 48,9% 51,1%   3,5%
Centrum Norra 851 32,3% 22,0% 18,4% 27,3% 6,9% 45,5% 54,5%   3,8%
Centrum Östra 1141 23,8% 20,6% 19,6% 35,9% 4,1% 46,6% 53,4%   2,4%
Dammsvedjan-Gässlösa-Kristineberg 1278 23,0% 31,5% 21,0% 24,5% 6,4% 48,0% 52,0%   1,7%
Druvefors Västra 782 20,2% 27,7% 26,1% 26,0% 4,6% 46,2% 53,8%   0,5%
Druvefors Östra 1047 35,8% 30,4% 17,3% 16,5% 5,2% 49,1% 50,9%   2,8%
Göta 870 33,6% 31,7% 18,5% 16,2% 4,9% 47,5% 52,5%   3,7%
Göta-Kristineberg 1008 20,5% 33,3% 22,6% 23,5% 6,2% 49,3% 50,7%   2,7%
Göta-Regementet 691 27,2% 22,9% 22,6% 27,4% 4,6% 50,2% 49,8%   2,0%
Hedvigsborg 772 21,5% 33,2% 26,2% 19,2% 4,4% 48,7% 51,3%   2,3%
Hedvigsborg-Kråkered 788 17,0% 30,5% 29,2% 23,4% 5,1% 50,1% 49,9%   0,8%
Kinnarumma 495 16,0% 27,9% 25,1% 31,1% 4,2% 52,7% 47,3%   0,8%
Kristineberg 1025 34,2% 29,8% 13,9% 22,1% 7,8% 45,5% 54,5%   3,1%
Lugnet 1173 21,7% 23,4% 21,2% 33,8% 3,1% 44,6% 55,4%   1,5%
Norrmalm 925 29,7% 30,7% 21,1% 18,5% 5,3% 46,4% 53,6%   3,0%
Norrmalm Nedre Norra 893 30,8% 25,9% 25,6% 17,7% 7,1% 49,2% 50,8%   1,9%
Norrmalm Nedre Södra 1133 28,4% 28,2% 19,7% 23,7% 4,2% 45,5% 54,5%   1,7%
Norrmalm Norra 967 28,7% 24,9% 18,0% 28,3% 2,9% 44,7% 55,3%   1,4%
Rydboholm 882 15,6% 33,0% 29,0% 22,3% 8,2% 51,2% 48,8%   1,0%
Salängen-Villastaden 1194 27,2% 22,9% 27,6% 22,3% 5,7% 45,4% 54,6%   2,3%
Seglora 486 10,9% 27,8% 29,0% 32,3% 3,9% 52,9% 47,1%   2,5%
Svaneholm 720 15,1% 34,3% 22,2% 28,3% 5,7% 52,8% 47,2%   1,4%
Villastaden 846 24,1% 25,7% 22,7% 27,5% 5,9% 46,6% 53,4%   2,5%
Viskafors Västra 896 14,2% 33,8% 24,8% 27,2% 5,2% 51,8% 48,2%   1,9%
Viskafors Östra 1070 13,6% 30,1% 21,9% 34,5% 6,4% 47,1% 52,9%   0,8%
Östermalm 1159 26,5% 29,9% 21,2% 22,3% 6,2% 46,9% 53,1%   4,6%
Borås 2 26755 24,4% 28,5% 22,5% 24,6% 5,5% 47,9% 52,1% 2,2%

http://www.val.se