Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bergdalen Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bergdalen Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergdalen Södra 1209 23,7% 28,8% 27,0% 20,5% 6,0% 47,7% 52,3%   2,0%
Summa 1209 23,7% 28,8% 27,0% 20,5% 6,0% 47,7% 52,3% 2,0%

http://www.val.se