Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Göta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Göta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Göta 870 33,6% 31,7% 18,5% 16,2% 4,9% 47,5% 52,5%   3,7%
Summa 870 33,6% 31,7% 18,5% 16,2% 4,9% 47,5% 52,5% 3,7%

http://www.val.se