Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrmalm Nedre Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrmalm Nedre Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm Nedre Södra 1133 28,4% 28,2% 19,7% 23,7% 4,2% 45,5% 54,5%   1,7%
Summa 1133 28,4% 28,2% 19,7% 23,7% 4,2% 45,5% 54,5% 1,7%

http://www.val.se